›› 360°

KLIK

Najnovšie

Tajemný svět v podzemí – Turecko

Jak jsme již uvedli, mnoho národů sídlo svých bohů situovalo překvapivě místo na nebesa, do nitra země. Tam je prý svět obrů, démonů, skřítků a podivných lidských bytostí. Staří Řekové a Římané považovali také své bohy za příchozí z nitra země. Trochu moc náhod na jednou, že? Nemohlo se tedy původně jednat o nějaké vyspělé bytosti, považované pro své zázračné schopnosti za bohy? Celé podzemní město najdeme v centrálním Turecku, poblíže vesnice Derinkuyu v Cappadocii, které bylo objeveno v roce 1963.

ZOZNAM EGYPTSKÝCH KRÁĽOV I.

Turínsky zoznam kráľov, tiež známy ako „Turínsky kráľovský kánon“ je unikátny papyrus, písaný hieratickým písmom momentálne uložený v Egyptskom múzeu v Turíne, čomu vďačí za svoje novodobé meno. Papyrus je rozpadnutý na viac ako 160, často veľmi malých fragmentov, z ktorých mnohé boli stratené. V čase, keď bol objavený na pohrebisku v Tébach, talianskym cestovateľom Bernardinom Drovettim v roku 1822, sa zdal byť zväčša nepoškodený, no kým sa stal súčasťou zbierky Turínskeho múzea sa jeho stav výrazne zhoršil.

Prístavný maják, ktorý mení pohľad na dejiny našej civilizácie

„Archeológovia celkom správne predpokladali, že pobrežie Stredozemného mora je bohaté na archeologické nálezy,“ hovorí profesor talianskeho Národného inštitútu oceánografie v Terste („National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics in Trieste”) Emmanuel Lodolo. „No napriek značnému rozsahu prác nemali šancu nájsť stopy najstarších osídlení. Prečo? Pretože pred 12–15 tisíc rokmi bola pobrežná línia umiestnená úplne inak. Stopy prvých civilizácií je nemožné nájsť na pobreží, ale na morskom dne.“

Stránky

RÁDIO

Top