Najnovšie

Kyvadélko tropí žerty

V sedmdesátých létech minulého století jsem mněl kolem sebe plno přátel, kteří se s velkou iniciativou pouštěli do praktického ověřování mimořádných lidských schopností. Mimo jiné se zkoušelo, jak bude v jejich rukou fungovat siderické kyvadlo. Po několika prvních úspěšných pokusech nabyli někteří z nich dojmu, že jim kyvadélko „říká“ stoprocentní pravdu. Proto je postupně užívali k předpovědi počasí, k ověřování svého zdravotního stavu, ale také k diagnostice cizích osob.

Ľudský smútok v období prosperity 3

Dr. Randolph Nesse, riaditeľ programu Evolution and Human Adaptation na Univerzite v Michigane, verí, že existuje viac druhov depresie ako sa v súčasnosti diagnostikuje. Niektoré druhy depresie môžu byť užitočnými a adekvátnymi odpoveďami na situácie, kedy vytúžený cieľ nie je pre človeka dostupný a keď sa „cesta životom stráca v temnom lese“.

Monument Valley - Utah - USA

Notoricky známa krajina červených pieskovcových hôr a prapodivných skalných tvarov, ktoré sa dvíhajú k nebu z rozpáleného púštneho piesku, sa stala akousi "ochrannou známkou" Divokého západu.

Cesta

"Raz v noci, keď opäť po tme kľačím vo svojej posteli a duševne sa sústreďujem, aby som hovorila s Bohom, stane sa čosi zvláštne: v najväčšom úžase pozorujem, ako začína svitať. Je stále jasnejšie a jasnejšie, a v tom pribúdajúcom svetle vidím zvláštnu krajinu. Vysoký vrch, na ktorý vedie úzka, strmá a kostrbatá cesta. Viem, že táto cesta vedie k cieľu, k Bohu. Vkročím na ňu bez váhania."

Jak v nás působí zlo

Zlo působí vždy skrze oddělenost. Je samo totiž odděleností: odděleností od Boha, vědomí Já. Tím, že je odděleností, tak zákonitě není z Boha a ani se v Bohu nenachází. V Bohu se zlo nenachází, a přesto je skutečné ve smyslu evidentních a reálně působících sil. Není výtvorem Boha, a není ani Bohem trpěno, jak často nevědomost ega ráda říká. Zlo je čistě výtvor bytostí odpadlých od Boha, které žijí v podmíněných úrovních, a které se spojují svými přesvědčeními, způsoby myšlení a chováním negativních emocí s negativními a destruktivními energiemi, které těmito zlými myšlenkovými proudy byly vytvořeny. Jinými slovy veškeré zlo je z ega a skrze ego také působí. Boha se zlo odpadlých bytostí vůbec netýká, ten jim dal pouze částečnou svobodnou vůli a pravidla. To, jak s tím bytosti naloží, záleží na každé bytosti zvlášť. Toto působení zla je velice evidentní a má své jasné známky, podle kterých je lze snadno rozpoznat, neboť zlo a jeho síly nejsou inteligentní natolik, aby je inteligence světla ryzího vědomí Já jsem neodhalilo a neosvítilo v celé své ubohosti, bídě a zmaru.

Zasvěcení lidská a sluneční 7

Zkušební stezka předchází Stezku zasvěcení, to je Svátosti. Představuje tu dobu v životě člověka, kdy se rozhodne postavit na straně sil evoluce a pracovat na budování svého charakteru. Bere svůj život do vlastních rukou, kultivuje vlastnosti, které mu ještě chybí a horlivě se snaží dostat svou osobnost pod kontrolu. Buduje příčinné tělo s dobře uváženým záměrem, opravuje jeho chyby a snaží se z něj udělat správnou nádobu pro princip Krista. Zajímavá je analogie mezi zárodečnou dobou, předcházející v historii lidské osobnosti její narození a vývojem ducha v ní pobývajícího.

Stránky

Top