›› Pyramída Silbury Hill. Bod 6666

    

Najnovšie

PROROCTVÍ O EVROPĚ z knihoven palmových listů

Rukopis začíná krátkým vylíčením charakteristických znaků současné epochy, podle hinduistického kalendáře nazývané kálí juga, nejhoršího a nejtemnějšího ze čtyř dosavadních světových věků: Lidé uctívají pouze bohatství a tělesná vášeň je jediným pojítkem mezi pohlavími. V právních sporech uspěje ten, kdo se ubírá křivými cestičkami. Ženy jsou pojímány jenom jako objekty smyslového potěšení. Vládnou násilníci, země upadají a dosavadní morální hodnoty se rozkládají. Ženy se zbavují plodů ve svém těle, božské zákony jsou ignorovány, nikdo už ničemu nevěří. Pak přijde jiný, lepší věk.

Okom Boha Hóra 1 - Škola mystérií

Náš príbeh sa začína tesne pred úplnou skazou, ktorú spôsobila potopa sveta. V tej dobe na Zemi ešte existovala civilizácia, o ktorej sa dnes hovorí už len v legendách ako o ATLANTÍDE. Jej obyvatelia čerpali znalosti zo skúseností, ktoré ľudia nazhromaždili behom tisícok rokov výskumu fungovania vesmíru a procesu, ktorý nazývame život. Štúdiom konštelácií planét zistili, že ľudstvo žije v jednote medzi nebom a zemou, že hviezdy a slnko ovplyvňujú obdobia, cykly a rytmy na Zemi.

Trpasličí rasa lidí

Vědcům se podařil nález nového vyhynulého lidského druhu. Překvapivý nález pochází z vápencové jeskyně Liang Bua na ostrově Flores. Je to kostra dospělé ženy, měřící méně než 1 metr a mající hlavu o velikosti grapefruitu. Podle detailních studií se jedná o trpasličí verzi Homo erectus, který se v jižní Asii objevil asi před 1,7 milióny let. Nový druh, nazvaný Homo floresiensis, však pravděpodobně vyhynul až před 11 tisíci lety. Vedle relativně celé kostry byly v jeskyni nalezeny ještě pozůstatky dalších 13 podobně trpasličích lidí, včetně řady důkazů jejich činnosti včetně lovu.

Začiatok a koniec sveta

Aj vám sa zdá, že čoraz viac mýtov z minulosti súčasná veda potvrdzuje a že posledné objavy ukazujú celkom novú, niekedy priam prevratnú pravdu o našej minulosti? Je to pravda. Jedným z najzáhadnejších ľudí našej planéty sú Mayovia. Na jednej strane o nich vieme zdanlivo veľa, na druhej prakticky nič. Zostali po nich mestá v džungli, nie celkom preskúmané písmo a veľa dôkazov o ich nezvyčajných astronomických vedomostiach. Stopy ich hlbokého poznania dnes bádatelia nachádzajú napríklad v umiestnení chrámov. Mayovia dokázali presne vyrátať pohyby nebeských telies, preslávili sa svojím neobyčajne presným kalendárom i tým, že keď sa zrazu vynorili v 4. storočí v Mexiku, mali pevne sformovanú kultúru.

Znamenia, že čas sa napĺňa

Indiáni kmeňa Hopi majú veľa mýtov a proroctiev, ktoré zaujímajú čoraz viac ľudí Západu. Najmä preto, že všetky ich proroctvá sa zatiaľ splnili. V predchádzajúcom čísle sme písali o tom, ako podľa mýtov Indiánov Hopi zanikli tri predchádzajúce svety, a o tom, že podobný osud čaká aj náš, štvrtý svet. Iba Indiáni Hopi majú šancu udržať ho v rovnováhe. Žiaden iný národ to neurobí. Podľa znamení predpovedaných v proroctvách starci poznajú, čo sa má stať, kedy treba ľudí vystríhať, kedy konať.

Stránky

Top