november 26th, 2015

ZOZNAM EGYPTSKÝCH KRÁĽOV II.

Zoznam kráľov na Turínskom papyruse bol pôvodne delený na neznámy počet stĺpcov alebo listov, z ktorých sa uchovalo len 11. Stĺpce I až V obsahovali 25 alebo 26 riadkov textu, stĺpec VI minimálne 27, IX a X najmenej 30. Postupne sa zvyšujúci počet riadkov, ako sa papyrus blížil ku koncu, zdá sa naznačuje, že si pisár uvedomil, že nebude mať dostatok miesta na spísanie všetkých kráľovských mien, ktoré mu boli známe, do 25 alebo 26-riadkových stĺpcov.

november 25th

Paralelní světy – Lapeni v dimenzích

Současné špičky světové fyziky věří, že mají důkazy, které jejich domněnky potvrzují. Ve vesmíru mohou existovat i jiné světy. Vesmíry vzniklé z jiných vesmírů. Proč je nevidíme? Protože se nacházíme v jiné dimenzi. Ve vesmíru mohou existovat i jiné světy. Vesmíry vzniklé z jiných vesmírů. Kde mohou být přesné kopie naší Sluneční soustavy, Země a dokonce i nás samotných. Je tam všechno stejné, nebo jen o něco málo odlišné. Ale kde jsou tyto vesmíry? Proč je nevidíme? Protože jsme v jiné dimenzi. Může to být pravda? Pokud jiné dimenze opravdu existují, tak je tímto experimentem odhalíme. Otázka nezní, jestli jiné dimenze existují, ale zda je jedna, dvě, tři nebo čtyři. Znamenalo by to, že náš vesmír je součástí jakéhosi moře paralelních vesmírů.

Tajemný svět v podzemí – Turecko

Jak jsme již uvedli, mnoho národů sídlo svých bohů situovalo překvapivě místo na nebesa, do nitra země. Tam je prý svět obrů, démonů, skřítků a podivných lidských bytostí. Staří Řekové a Římané považovali také své bohy za příchozí z nitra země. Trochu moc náhod na jednou, že? Nemohlo se tedy původně jednat o nějaké vyspělé bytosti, považované pro své zázračné schopnosti za bohy? Celé podzemní město najdeme v centrálním Turecku, poblíže vesnice Derinkuyu v Cappadocii, které bylo objeveno v roce 1963.

november 24th

Stránky

Top