október 11th, 2015

UFO – Kdo vlastně jsou?

V souvislosti s dalšími případy týkajícími se UFO, se na základě vyhodnocených leteckých dat těchto neznámých létajících objektů badatelé pozastavili nad faktem, že podle záznamů nahlášených případů vznikla v počítači jakási mříž čar, která znázorňuje letové trasy UFO. Cestují tedy neznámí návštěvníci ve vzdušném prostoru naší planety po pravidelných letových drahách? Zaráží nás i další skutečnost.

Změny na Zemi a legendy indiánů Hopi 1. díl

Hopiové žili v poušti severní Arizony po tisíciletí. Je to vysoko položená poušť, kde je obojí, jak horká léta, tak mrazivá zima. Krajina se rozprostírá do dáli a dává tak smrtelníkovi pocit nekonečna. Hopi byli zemědělci a vybaveni jen vaky se zrním a holemi k obdělávání půdy, si skromně vybrali tento nehostinný, ale krásný terén za svůj domov na začátku současného věku – ne za účelem vlastního prospěchu, ale díky svým každoročním cyklům posvátných ceremoniálů. Věří tak, že tímto způsobem udržují celý svět v rovnováze.

október 10th

O Poselství Grálu

Knih je u nás hodně. Taky cest k Pravdě je hodně. Asi máme každý jinou a každý svou, podle toho, jací jsme, jaké máme povahy a co jsme dosavadního v sobě nashromáždili. Jenom Pravda je nakonec jedna. Nemůžeme mít totiž každý jinou, svoji Pravdu, a přitom ty Pravdy budou navzájem rozdílné a budou tvrdit protichůdné věci. Třeba, že reinkarnace existuje, a současně, že žádná není a nemůže být.

Adaptační spánek a život v nadzemí

84. díl. Video popisuje události provázející poslední etapy našeho pozemského života i další aktivity, které následují. Divák se tedy dozví závažné informace potřebné pro lehký přechod do vyšších světů. Zpracováno podle knihy Odkud jsem přišel, proč žiji na Zemi a kam se vracím, knihy Život v astrálních sférách, Jak vypadá moje vlast a Rozhovorů se životem číslo 76 kapitoly Hardus o životě v nadzemských sférách.

Stránky

Top