Poklad Montezumu, zhromaždený počas rokov brutálneho podmaňovania stredoamerických civilizácií, bol obrovský. A bol stratený v noci "La Noche triste" ("smutná noc"), kedy sa nenásytní španielski dobyvatelia snažili utiecť z Tenochtitlanu, ale dostali sa pod útok Aztékov. Jediná vec, ktorá je o poklade Montezumu istá je, že nebol nájdený dodnes... ►OBRÁZOK DŇA

Archív

júl 26th, 2014

Kurz UFO Bádateľa: PRIRODZENÉ OBJEKTY

Druhé najčastejšie zdroje omylov sú rôzne bežné objekty pozorované v nezvyklej vzdialenosti alebo nezvyčajne osvetlené. Veľmi bežné na dennej oblohe sú lietadlá a vtáci pozorované často aj vo veľkej výške. Tieto sa ale aj poľahky dajú identifikovať a teda nie sú pre nás zaujímavé. Iná situácia ale nastáva podvečer kedy slnko osvetľuje z boku alebo čiastočne zo spodku.

So, 26/07/2014 - 21:43 CEZ OKNO

júl 25th

:::film::: ORANŽOVÉ LÉTO

Film představuje skupinu Oshových příznivců, která se na počátku 80. let rozhodla přestěhovat z Berlína do Bavorska, kde jeden z jejích členů zdědil statek. Tam chtěli vybudovat terapeutické středisko. Je nabíledni, že příjezd této extravagantní oranžové partičky vnesl chaos do doposud klidné každodennosti konzervativní bavorské vesnice.

Pi, 25/07/2014 - 23:57 CEZ OKNO

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“ 6

V minulém dílu „Experiment 5“ jsme skončili u toho, že na začátku dynastického období kolem 3100 př.n.l. bylo nalezeno množství kamenných artefaktů a přitom tehdejší hrnčíři uměli vyrobit nádoby pouze z hlíny. Budeme zkoumat toto přelomové období historie a prehistorie kolem roku 3100 př.n.l., kdy započala 1. dynastie. Budeme konfrontovat nálezy a hledat spouvislosti. Uvedeme experiment, který připravila sama příroda.

Pi, 25/07/2014 - 23:41 CEZ OKNO

Dozvíme se brzy, že mimozemšťané jsou mezi námi?

Jsme blízko odhalení mimozemské přítomnosti mezi námi? Myslíte, že mimozemské odhalení bude dobrou věcí pro lidstvo nebo pohromou, jak naznačil Stephen Hawking?

Pi, 25/07/2014 - 23:04 CEZ OKNO

júl 24th

Kurz UFO Bádateľa: OČNÉ KLAMY

Keďže zo všetkých zmyslov sa najviac spoliehame na zrak a najviac mu aj dôverujeme, začneme poukázaním na rôzne klamy, ktoré nás stále sprevádzajú. Veľmi bežný klam, ktorý si ani neuvedomíme je zdanlivý pohyb rôznych telies dostatočne od nás vzdialených.

Št, 24/07/2014 - 23:52 CEZ OKNO

ROK V ŽIVOTĚ NAVAHŮ

Jedinečný dokumentární film, který časosběrnou metodou sleduje rok v životě tradiční navažské rodiny. Film ukazuje navažskou propojenost se Zemí, rodový systém, ekologii, filozofii, spiritualitu, dětský život, využívání půdy a hospodaření. Film je výjimečný i tím, že v něm filmový štáb mohl natáčet některé z tradičních navažských ceremonií, jako je potní chýše či ceremonie dospívání.

Št, 24/07/2014 - 23:28 CEZ OKNO

DRON-vážka, svedok, MUFON a skutočný Prométeus? VIII.

“Mnohí z vás sú oboznámení s filmom Prométeus, v ktorom zvláštne symboly nájdené v starovekej jaskyni rozprávajú o tisícročiach účasti na ľudskej rase pochádzajúcej nie od ľudí a o spojení s našim tajuplným pôvodom.”

Št, 24/07/2014 - 22:21 CEZ OKNO

júl 23rd

Zecharia Sitchin: ZTRACENÉ ŘÍŠE II.

"Záhady a mystéria Mayů, Aztéků, Inků a jejich předků, které konquistadory tolik mátly, jsou i dnes, po pěti stech letech, hádankou jak pro odborníky, tak pro laiky. Jak, kdy a proč ony mocné civilizace v Novém světě vznikly, a je to pouhá shoda náhod, že čím více se o nich dozvídáme, tím více nám připomínají civilizace starověkého Blízkého východu? My tvrdíme, že odpověď na tyto otázky nalezneme, pouze přijmeme-li jako fakt, nikoliv jako mýtus, že Zemi navštívili Anunnakové, „Ti, kteří přišli na Zem z nebe". Tato kniha o tom přináší důkazy."

St, 23/07/2014 - 22:22 CEZ OKNO

Dům levně 9 - recyklace materiálů

Recyklovat je nejen moderní a ekologické, ale samozřejmě i rozumné. Znovu využít materiál, který by byl jinak odsouzen k vyhození na skládku, nebo spálení. Oboje totiž zatíží životní prostředí. Recyklací se tedy ušetří hned dvakrát, dotyčný předmět nemusí být znovu vyroben a zároveň nezatíží prostředí energií potřebnou pro jeho likvidaci.

St, 23/07/2014 - 21:43 CEZ OKNO

Stránky