september 14th, 2016

Pozitívny vplyv spoločného spania dieťaťa s rodičmi v jednej izbe

Zatiaľ čo sa vedú spory o spoločnom spaní dieťaťa s rodičmi, tak vedci z Holandska uskutočnili na túto tému výskum. Ukázalo sa, že malé deti, ktoré spia v jednej izbe s rodičmi, zažívajú menej stresu. Prítomnosť mamy a otca má na nich upokojujúci účinok. Výskumu sa zúčastnilo 163 matiek s deťmi. Podľa zadaných inštrukcií si viedli všetky matky denník počas prvých dvoch mesiacov po narodení dieťaťa. Každý deň zaznamenávali, kde a ako dlho spali ich deti.

september 13th

Edgar Cayce: POTRAVINY JAKO LÉK I.

Edgar Cayce každého člověka na světe chápal jako jednotku energie utvořenou Univerzálními Silami, které nazýváme Bůh. Jako jedinečnou bytost, která se liší od ostatních a která si zaslouží za takovou být považována. Proto i jeho rady těm, kdož o pomoc požádali, byly vždy pro každého jiné. Cayce viděl každého muže, ženu nebo dítě jako věčné bytí, smysluplné a na zemi se stále rodící. I jeho výklady obsahovaly tuto představu reinkarnace nebo pokračování života od začátku stvoření (snad před miliony let) dosud. Často zdůrazňoval význam životního stylu, který stravu nabízí jako prostředek k zotavení těla a k dosažení lepší životní rovnováhy. Připomínal, a v jeho myšlenkách se tato představa opakovala, že Bůh byl náš Stvořitel a život zde, na planetě Zem, poskytuje příležitost, jak se přiblížit ke Stvořiteli, který je naším opakem.

september 12th

Záhada rudého kovu

Legendu o ztracené pevnině Atlantis a vyspělé civilizaci, která na ní kvetla, máme z Platónových dialogů Timaos a Kritias. Antický filosof uvádí spoustu zajímavých detailů, které vůbec nepodporují hypotézu, že by tyto texty byly čirým výmyslem nebo jen kulisou pro jeho představy o ideální společnosti. Vyskytovala se tam například četná ložiska kovů - a mezi nimi jeden, který je dnes neznámý. Autor mu říká oreichalkos, což nabízí celou řadu výkladů.

Stránky

Top