august 10th, 2016

august 9th

Lacerta – plazí bytost, žijící v podzemním světě? 6.

Když mluvím o našem podzemním domově, hovořím o velkých jeskynních systémech. Jeskyně, co jste objevili blízko povrchu jsou malé, v porovnání s našimi jeskyněmi a obrovskými prostorami hlouběji v zemi, v hloubce 2000 až 8000 vašich metrů, které jsou propojeny mnoha skrytými tunely na povrch nebo do povrchových jeskyní a my tam žijeme ve velkých, dokonalých městech a koloniích. Naše hlavní města jsou pod Arktidou, Antarktidou, vnitřní Asií, Severní Amerikou a Austrálií. Pokud bych mluvila o umělém sluneční světle v našich městech, nemám na mysli skutečné slunce, ale různé umělé zdroje světla, které osvětlují jeskyně a tunely.

Prepojenosť pravekej Austrálie a Európy prostredníctvom unikátneho písma? Dôkazy putovania civilizácie doby kamennej okolo sveta II.

Derek sa potom rozhodol svoju štúdiu rozšíriť na náhľad na viaceré geometrické útvary v Európe. To zahŕňalo i porovnávanie s polygonálnymi múrmi Delf a zaujímavú analýzu extrémne archaických a neobvyklých motívov, vyrezaných na holennej kosti slona s priamymi klami (Palaeoloxodon antiquus), nájdeného v Bilzingsleben, v Nemecku. V každom prípade bolo zámerom porovnať priamo európske sekundárne až kvartérne uhlové hodnoty s tými, ktoré sa dali vidieť v austrálskych geometrických útvaroch.”

Stránky

Top