máj 14th, 2016

Orioňané chtějí více porozumět než cítit

Ti, jejichž planetárním původem je Orion mají silnou osobnost a silné ideály a názory. Orioňany snadno poznáte, kladou totiž mnoho otázek! Mají silnou potřebu porozumět příčinám a vnitřnímu významu veškerých věcí. Mají tendenci analyzovat lidi a události v touze nalézt k nim porozumění. Pro lidi v jejich okolí to může být frustrující, neboť se mohou cítit pod drobnohledem. Orioňané totiž fungují spíše na mentální než na pocitové úrovni. Nejde o nedostatek cítění, je to zkrátka jejich primární operační režim.

máj 13th

Veľkolepý reliéf zachránený vykrádačmi hrobiek

Tento krásny reliéf kráľovnej Teje zachránili pred istým zničením vykrádači hrobiek. Áno, čítate správne; zachránili ho vykrádači hrobiek, nie pred vykrádačmi hrobiek!
Teje bola „Veľkou kráľovskou manželkou“ mocného faraóna z 18. dynastie, Amenhotepa III., a zdá sa, že počas vlády svojho manžela mala enormný vplyv.

máj 12th

Alex Collier: POHĽAD ANDROMÉĎANOV NA GALAKTICKÚ HISTÓRIU IV.-V.

“V podstate budeme hovoriť o 22 mimozemských rasách. Kniha sa bude volať „Defending Sacred Ground II, ET 22“ (Obrana posvätnej zeme II, ET 22). Túto knihu som chcel napísať už desať rokov a teraz je čas to urobiť. Správny čas je preto, že sa v našej slnečnej sústave deje tak mnoho vecí. Dúfam, že sa s vami budem môcť podeliť o vedomosti, o ktoré sa so mnou podelili druhí o tom, kto tieto bytosti sú a ako konkrétne súvisia so Zemou, s nami...”
Alex Collier (2002)

Stránky

Top