ZLATÁ MYŠ ČLÁNOK ROKA | RUBRIKA ROKA | PREKLAD ROKA◄ 5. a 7. roč. ►ČAJOVŇA ROKA | ČAJOVÝ E-SHOP ROKA ČAJOMIL

Krásne Veľkonočné sviatky prajeme, veľa Slnka a radosti:) redakcia

Sumerská astronómia, Mesiac a Mars časť prvá (Anunnaki a padlí anjeli V.)

Sumerská civilizácia priniesla svetu mnohé. Jeden z prvých známych kalendárov, zručnosť v písme, umení, spracovaní textílií a živočíšnych produktov a takto by sa ďalej dalo menovať veľmi dlho. Čo však máloktorý dnešný človek vie a akceptuje je fakt, že Sumeri mali ohromujúce znalosti astronómie, čo je logické vzhľadom na to, že vytvorili presný a fungujúci kalendár na základe astronomického postavenia našej planéty a hviezd.

Ich povedomie o vesmíre bolo až natoľko vysoké, že ho nebolo možné získať bez zmyslového a bezprostredného poznania vesmíru. Svoje vedomosti získavali prostredníctvom kráľov a kňazov od svojich bohov, Anunnaki.

Sumeri počítali planéty slnečnej sústavy smerom od vonku, presne podľa údajnej retrográdnej dráhy planéty Nibiru, ktorá vždy prichádza z periférie. Obieha okolo slnka opačným smerom, čo vysvetľuje prevrátenú os planéty Urán, ktorý sa do tejto polohy dostal práve vďaka stretu s Nibiru. Na reliéfnych vyobrazeniach planéty podľa toho v Mezopotámii zobrazovali s príslušným počtom bodov okolo nich podľa poradia. Zemi prislúchalo vďaka spomínanému princípom číslo 7. Zecharia Sitchin prvýkrát vyslovil správnu domnienku, že Apsu nie je len vyjadrenie pre hlbiny vesmíru ale i pre studňu vesmírnej energie - naše slnko. Sumeri predsa vedeli, že slnečná sústava je heliocentrická, ich predstava o jej koncepte bola veľmi presná.

 

 


Anu a synovia

 

V prvých fázach jej existencie sa zrodili planéty Mummu - Merkúr, Lachamu - Venuša, Lachmu - Mars, Tiamat a ďalej Anšar - Jupiter, Kišar - Saturn, Urán - Anu a Neptún – Ea (Enki). Fakt, že Sumeri tušili o planétach Urán a Neptún, ktoré nikdy nevidieť voľným okom na oblohe a dokonca, že im ešte aj prisudzovali modrú farbu vodných svetov, o ktorej nás v modernej dobe presvedčili poprvýkrát fotky sondy Voyager 2 absolútne vyvracia všetky pochybnosti o nebeských predkoch Sumerov. Urán a Neptún by skutočne mali byť vodnými svetmi pod povrchom ľadu a dosť hustou atmosférou, pretože ako veľké planéty určite disponujú vnútorným rádioaktívnym vyžarovaním, ktoré môže vytvárať životodarné teplo, hoci pre inú formu života než sme doteraz poznali.

Kolízia planéty Nibiru s vodnou praplanétou Tiamat, ktorá obiehala v pásme medzi Marsom a Jupiterom, ktorá je popísaná v sumerskom epose Nebeská bitka zapríčinila vznik dnešného pásma asteroidov a tiež Zeme - Ki, ktorá bola jej úlomkom a práve kvôli tomu na nej znova vznikol život. Komerční bádatelia sa domnievali, že Tiamat je akýmsi archetypom pre pramatku, avšak je zrejmé a maximálne logické vysvetlenie, že šlo o planétu, po ktorej zvyšky sa nám zachovali dodnes a z ktorej pochádza pozemský život. Sumerský epos o stvorení vysvetľuje vznik života na Zemi, dostal sa sem z Tiamat a neskôr bol ovplyvnení mimozemšťanmi. Stret Nibiru so Saturnom tiež spôsobil odklonenie jedného z jeho mnohých mesiacov a tak vznikla planéta Pluto, čo zase vysvetľuje ako je možné, že tak malé teleso je samostatnou obežnicou okolo Slnka. Prameň, z ktorého čerpali tvorcovia starozákonnej Genesis je skutočne dokonalým článkom zapadajúcim do histórie našej Zeme, spájajúci evolucionistické i kreacionistické teórie dokopy v absolútnom kompromise a súhlase s modernou vedou.

 

Mesiac

Je nám z kozmických telies najbližšie a väčšina ľudí verí, že v 60-tych rokoch naň človek vstúpil poprvýkrát a objavil, že ide o mŕtve teleso. No opak je pravdou. Výskumy preukázali, že povrch mesiaca obsahujúci ťažké a vzácne kovy bol v minulosti roztavený, čo opäť potvrdzuje pravdivosť sumerskej mytológie - Mesiac bol podľa sumerského eposu o stvorení pôvodne obežnicou Tiamat menom Kingu a pri "Nebeskej bitke" utrpel kataklizmou, odklonil sa spolu s najväčším úlomkom Tiamat, Zemou od pôvodnej dráhy a stal sa Mesiacom ako ho poznáme. Je treba si uvedomiť spojenie s kultom Mesiaca v histórii, jeho vplyv na život na Zemi, či už hmotne preukázateľný - ako príliv a odliv alebo aj astrologický. Samotná funkcia Mesiaca je vlastne často opomínaná - transformácia slnečnej energie a jej dopad na nočnú stranu Zeme. Akým spôsobom asi mení slnečnú energiu vzhľadom ku svojej povahe, ako ovplyvňuje ľudí? Existujú teórie, že Mesiac je obývaný vo vnútri alebo dokonca istým spôsobom ovplyvňuje myslenie a správanie ľudí. Prečo sa somnambulizmus-námesačnosť prejavuje práve v čase splnu? Prečo všetky príbehy o vlkodlakoch a podobných kreatúrach súviseli práve so splnom Mesiaca, keď je transformácia slnečnej energie práve najsilnejšia? V okultizme Mesiac predstavuje pasívny, ženský často ale aj negatívne chápaný princíp. Je tomu tak zrejme práve kvôli jeho zvláštnemu pôsobeniu na ľudí a ich správanie. Je však si nutné uvedomiť, že negatívne vplyvy kozmického pôvodu sú len spätnou karmickou reflexiou chybného konania na Zemi v minulosti.

Astrologický vplyv Mesiaca je skutočne nezanedbateľný. Každopádne by však vzhľadom ku svojej hustote mal byť minimálne sčasti dutý a vzhľadom na pokrytecké správanie svetových veľmocí o jeho skutočnej povahe určite stále obývaný inteligenciou vyspelejšou než pozemskí ľudia.

V starovekých mytológiách sa tiež vyskytujú bohovia Mesiaca ako napr. Artemis/Inanna/Ištar alebo - Nannar/Sín, ktorí boli odjakživa spájaný s mesačným atribútom. Neznamená to snáď, že Anunnaki a iné civilizácie využili takmer mŕtvu obežnicu pomocou svojej vyspelej techniky na zriadenie základní pre jednoduchšie lety do vesmíru? Je nepochybné, že prostriedky na to mali. Zhodou okolností moderný objaviteľ Saturnovho mesiaca Iapeta a iných kozmických telies, taliansky astronóm a matematik, Giovanni Domenico Cassini svojim ďalekohľadom pozoroval čierny oblak, ktorý sa akoby vznášal nad povrchom, čo je zvláštne pretože Mesiac preukázateľne žiadnu hustejšiu atmosféru neobsahuje. Niektorí astronómovia tento jav odvolávajú na vulkanickú aktivitu, čo však akosi nekorešponduje so všeobecným názorom, že vnútro Mesiaca je studené. Je ešte mnoho viac svedkov spomínaného fenoménu čiernych oblakov a jedným z nich je dokonca aj sám autor uvedeného článku. Bohužiaľ však udalosť nemá nijako hmotne zdokumentovanú a tak zostáva len pri potvrdzovaní pravdivosti výrokov ostatných svedkov podobných udalostí. Už len jednoduchým rozumom - tieto čierne oblaky neznačia nič pozitívneho a minimálne svedčia o miestnej neobvyklej aktivite. Nedokazujú síce existenciu extraterestriálnych hmotných existencií, o tom však mnoho zase hovoria pomaly odtajňované skúsenosti amerických, ruských či iných astronautov v posledných 100 rokov, ktoré nie vždy boli práve priateľské.

Čierne oblakovito-hmlovité útvary, tiež môžu svedčiť o miestnej neobvykle silnej aktivite, čo sa týka bytostí z iných dimenzií, ktoré sa takto môžu prejavovať alebo skôr pozorovateľovi niekedy javiť. To by sedelo vzhľadom na fakt, že istá verzia známej knihy Necronomicon obsahuje návody ako niektoré bytosti, spájané často práve s Mesiacom, ale i inými planétami, bytosti Anunnaki, z vyššej dimenzie privolať. Nepoukazuje snáď toto na fakt, že starovekí bohovia, ktorých dávne národy stretávali a uctievali už prešli do inej úrovne existencie? Po mnohých eónoch vekov už bolo načase, tak silné duše, či už v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle, si museli zachovať svoju špecifickú formu, len v inej dimenzii stvorenia. Hermetická literatúra pozná mnoho bytostí spojených s úrovňou Mesiaca, ktoré je možné pri obrade evokácie privolať. Podľa niektorých kníh, ako napr. práve spomínaného Necronomiconu, môžu byť tieto bytosti privolané, avšak ako autor i človek sa spomínanej knihy rozhodne neodporúčam pridržiavať, pretože by také konanie mohlo mať naozaj fatálne následky. I podľa serióznej literatúry, celkovo, evokácia bytostí je náročná veda, pri ktorej musí byť človek zodpovedný a opatrný, pretože si zahráva so silami, o ktorých tuší naozaj len málo, ale to som už odbočil. Časťou článku o evokácii extradimenzionálnych bytostí som chcel poukázať na existenciu foriem života i v inej rovine ako fyzická, ktorá však môže byť spojená s mesačným alebo iným planetárnym prostredím, rovnako tak ako je Zem spojená so svojou jemnohmotnou sférou. A tieto extradimenzionálne bytosti by mohli byť často práve akési nové, či staronové životné formy niektorých pôvodných sumerských bohov.

 

Peter Vyšehradský

 

exkluzívne.cez.okno

 


Všetky časti seriálu nájdete na tejto adrese.