Profesionálne preklady a korektúry

Vážení čitatelia, akiste ste si všimli, že sa stránky zobrazujú podstatne rýchlejšie.
Vďaka patrí Jurajovi Chlebcovi aka Havranovi, ktorý portál technicky rozvíja prakticky od jeho začiatkov.
Veríme, že Vám to Vaše vlastné výpravy za poznaním ešte viac spríjemní!

Editoriál: “NECH ŤA VÁKUUM SPREVÁDZA”

“Môže to znieť veľmi abstraktne až neuveriteľne, či nepredstaviteľne, avšak Nassim všetko matematicky a fyzikálne podložil a vďaka svojmu modelu bol schopný predpovedať, že uprostred každej galaxie nájdeme čiernu dieru, čo bolo samozrejme potvrdené, či úplne presnú hmotnosť a polomer protónu (čo sa zatiaľ nedarí štandardnému modelu) alebo vysvetliť tzv. vákuovú katastrofu, či silnú nukleárnu silu atď. Jeho model je jednoduchý, krásny, a čo viac – správny.”

Záhadný kosmický urychlovač v centru naší galaxie

Jakýsi objekt ve středu Mléčné dráhy funguje jako extrémně silný urychlovač částic. Vědci předpokládají, že takto působí supermasivní černá díra v centru naší galaxie. Ta navíc nedávno zintenzivnila svoji činnost a vyvrhla cosi nebývale velikého. Co se vlastně děje v galaktickém centru a jaký to má vliv na naše vědomí? Naši planetu neustále bombardují částice o vysoké energii a kosmické paprsky, které elektricky nabíjejí naši atmosféru a reagují s elektromagnetickými poli obklopujícími Zemi.

 

 

Top