Prof. Klaus Schmidt, ďakujeme vám za vašu prácu! So smútkom oznamujeme odchod veľkého profesora, ktorého neoceniteľná práca na Göbekli Tepe odhalila celé kapitoly nepísanej
ľudskej histórie. RIP! Na jeho počesť pripomíname dokument KOLÍSKA BOHOV...

VIDEO: Okom Boha Hóra 1 - Škola mystérií

Náš príbeh sa začína tesne pred úplnou skazou, ktorú spôsobila potopa sveta. V tej dobe na Zemi ešte existovala civilizácia, o ktorej sa dnes hovorí už len v legendách ako o ATLANTÍDE. Jej obyvatelia čerpali znalosti zo skúseností, ktoré ľudia nazhromaždili behom tisícok rokov výskumu fungovania vesmíru a procesu, ktorý nazývame život...

 


CELÉ VIDEO nájdete na tejto adrese.

 


DOKUMENT ROZDELENÝ NA ČASTI:
1. video nájdete na tejto adrese

2. video nájdete na tejto adrese

3. video nájdete na tejto adrese

4. video nájdete na tejto adrese

5. video nájdete na tejto adrese

 

 

Zdroj: http://www.youtube.com/user/ZOREN820820, http://www.youtube.com/user/Gossscha1

Prevzaté z: ee.dunres.sk

 


VIDEÁ TEJTO SÉRIE nájdete na tejto adrese.

 


TEXT PRVEJ ČASTI nájdete na tejto adrese.

 

 


Súvisiace:

Škola mystérií Hórovho oka
http://cez-okno.net/rubrika/rubriky/skola-mysterii-horovho-oka


Sekcie: