Dnes, 18. 10. 2014, pri príležitosti MEDZINÁRODNÉHO DŇA ARCHEOLÓGIE, pozývame všetkých, ktorých bavia dejiny, do spoločného video projektu ►ARCHEO! Už viete ako môžete prispieť? PÍŠTE! archeo@cez-okno.net :)

VIDEO: Okom Boha Hóra 1 - Škola mystérií

Náš príbeh sa začína tesne pred úplnou skazou, ktorú spôsobila potopa sveta. V tej dobe na Zemi ešte existovala civilizácia, o ktorej sa dnes hovorí už len v legendách ako o ATLANTÍDE. Jej obyvatelia čerpali znalosti zo skúseností, ktoré ľudia nazhromaždili behom tisícok rokov výskumu fungovania vesmíru a procesu, ktorý nazývame život...

 


CELÉ VIDEO nájdete na tejto adrese.

 


DOKUMENT ROZDELENÝ NA ČASTI:
1. video nájdete na tejto adrese

2. video nájdete na tejto adrese

3. video nájdete na tejto adrese

4. video nájdete na tejto adrese

5. video nájdete na tejto adrese

 

 

Zdroj: http://www.youtube.com/user/ZOREN820820, http://www.youtube.com/user/Gossscha1

Prevzaté z: ee.dunres.sk

 


VIDEÁ TEJTO SÉRIE nájdete na tejto adrese.

 


TEXT PRVEJ ČASTI nájdete na tejto adrese.

 

 


Súvisiace:

Škola mystérií Hórovho oka
http://cez-okno.net/rubrika/rubriky/skola-mysterii-horovho-oka


Sekcie: