ZLATÁ MYŠ ČLÁNOK ROKA | RUBRIKA ROKA | PREKLAD ROKA◄ 5. a 7. roč. ►ČAJOVŇA ROKA | ČAJOVÝ E-SHOP ROKA ČAJOMIL

Krásne Veľkonočné sviatky prajeme, veľa Slnka a radosti:) redakcia

Predstavy a zjavenia

Prečo sa niektorým ľuďom zhmotňujú ich predstavy? Prečo sa to deje ľuďom klinicky, psychicky "chorým", malým deťom alebo ľuďom pod vplyvom psychotropných látok, či liekov? Tieto predstavy majú často povahu časovo i priestorovo absurdných imaginácií či bytostných zjavení. Niektoré z nich môžu byť i výtvorom jedinca a jeho psychiky, čo však nepopiera ich existenciu. Znamená to len, že človek zhromaždil dostatok energie na to, aby sa jeho predstava zhmotnila a dôsledok bol minimálne pre jej stvoriteľa vnímateľným, v čom mu môže pomôcť i väčšia vyvinutosť zmyslov. Niektoré predstavy sú však i dielom vonkajšie pôsobiacich energií i bytostí a často sú ľuďmi, dokonca i tými, ktorí ich zažili mylne považované za bludy a tzv. halucinácie. Ako je však možné, že niektorí ľudia ich zažili a iní nie?

V prvom rade si musíme uvedomiť, že samotná povaha vznikajúcich zjavení či len vnutorných predstáv je založená na prelínaní sa priestorov, ktoré som spomínal v článku "Nadzemská zóna alebo hyperpriestor". Tým, že rôzne paralelné priestory sa v tzv. holografických útvaroch prelínajú ako rôzne rozmery, ktoré sú na seba kolmé vznikajú ľuďom, ktorí tento fakt zatiaľ nedokážu chápať tie najabsurdnejšie zjavenia a predstavy. Ich zmysel pre vnímanie takejto multidimenzionálnej reality je pokrivený, čím sa len prehlbuje duchovná nevedomosť ľudstva. Vnímanie našej reality je len tenká hranica, za ktorú sa dá spadnúť do nekonečna. Ľudské telá sú zároveň studňami tvorivej energie, ktoré napomáhajú novému vznikaniu a rastu všetkých priestorov. Akýkoľvek zážitok a skúsenosť, ktoré prežijú je zázrakom. Čím podivnejšej povahy je, tým je cennejší. Týmto by som chcel vyzvať i všetkých ľudí, ktorí niečo podobné zažili, aby svoju skúsenosť znova prehodnotili a pokiaľ jej doteraz nevenovali nejakú pozornosť, aby začali. Predstavy, zhmotnené predstavy i zjavenia v jednej kategórii sú dokonalými prejavmi božskej tvorivej energie v hrubohmotnej praxi. Od zvláštnych snov po evokáciu je to len práca s ľudskou mysľou, časom a priestorom.

Je známe, že u malých detí v kojeneckom veku neexistujú tzv. filtre vnímania. Deti vlastne vnímajú všetkými zmyslami všetko, vidia farby, zvuky, ich vnímanie je teda vlastne univerzálnejšie a dokonalejšie. Bohužiaľ keď sa ich vnímanie zostrí, stratia schopnosť komplexnej percepcie na úkor ostrosti zmyslov do hmoty. V USA sa v druhej polovici 20. storočia robilo veľa verejne tajných experimentov s psychotropnými látkami, ktoré filtre vnímania odstraňovali i u dospelých osôb. V niektorých prípadoch to malo za dôsledok len zmätené správanie pokusných jedincov, ale v iných boli popísané veľmi živé vízie rôznych paralelných realít a svetov, či minimálne intenzívne prehĺbenie vnímania vyššie-priestorovej časti reality našej. V matérii musia byť tieto filtre nastavené na určitej úrovni, lebo by sa existencia úplne rozpadla do čistej energie, ale určite nie na takej úrovni ako je tomu dnes. V súčasnosti sa dá hovoriť skôr až o zablokovaní hlbšej funkcie zmyslov u más v dôsledku duchovnej stagnácie mnohých. To zákerne odsúva skutočné duchovné učenia a pravdu na druhú koľaj, pretože ich výsledky sa v matérii neprejavujú väčšinou hneď.

Dávne staroindické texty v tomto smere spomínajú bohov, ktorí myli okrem tradičných zmyslov ešte vyššie - jasnovid, jasnosluch, jasnočuch, jasnohmat a jasnocit. Je z dnešného pohľadu očividné, že išlo o mimozemských jedincov, ktorý boli duchovne, mentálne i fyzicky na takej úrovni, že dokázali prevádzať pre pozemského človeka tzv. zázraky. I napríklad pomocou svojich zmyslov, kedže ich využívanie bolo ďaleko ostrejšie a komplexnejšie než si vieme predstaviť. I počas odtajnenia svetových vládnych informácii o UFO sa spomína, že niektorí mimozemskí jedinci vyzerajú skoro ako my, ale prejavujú sa napríklad extrémne ostrými a komplexnými zmyslami - napr. dokážu rozoznať farbu predmetu podľa hmatu a podobne. I medzi ľuďmi sa vyskytli prejavy týchto dokonalejších foriem vnímania, často však boli ustrčené do úzadia ako bludy alebo klamstvá. Aj ľudské bytosti by mohli dosiahnuť úrovne dávnych "bohov". Vyžaduje si to v základe duchovnú expanziu a transformáciu myslenia a fungovania ľudí. Potom by sa im zaručene otvorili cesty k vnímaniu vecí za prahom dnešného, veľmi konvenčného vnímania. Tak by boli zodpovedané všetky otázky, ktoré zjavenia boli skutočnými a ktoré len predstavami vytvorenými ľudskou mentálnou energiou.

Poďme si teda rozdeliť samotné typy zhmotenených imaginácií i zjavení:

 

1. Živá imaginácia

V článku o parapsychologických schopnostiach som spomínal ľudí, hlavne malé deti, ktorí dokážu viditeľne aspoň pre seba zhmotniť svoje predstavy. Väčšinou sú považovaní za psychicky chorých a následne patrične "liečení" rôznymi jedmi chemickej povahy. Zmienil som i fakt, že schopnosť pred sebou zhmotniť vlastné predstavy je prvým krokom ku úspešnému procesu materializácie objektov, teda obrovským potenciálom do budúcnosti človeka. Naša spoločnosť by preto určite nemala takýchto ľudí zatvárať do ústavov, ale vzdelávať, aby mohli byť raz pre ľudstvo obrovským prínosom. Do tejto kategória spadajú i tzv. halucinácie a bludy - mylné predstavy a zjavenia vyskytujúcich sa u ľudí s narušenou psychikou i dušou. Halucinácie vznikajú vnútorným alebo vonkajším spodobnením si rôznych objektov, ktoré sa následne zamenia. Inkriminovanými objektmi môžu byť osoby, veci, pocity, predstavy, či zvuky. Už len priamy dopad takéhoto klamu na človeka v danej situácii môže byť nebezpečný. Tento jav môže byť zvonka evokovaný i negatívnymi energiami ľudského alebo anorganického pôvodu. Ľudia konštante trpiaci podobnými problémami sa občas považujú za prorokov a mávajú mnohé vízie. Stávajú sa tak väčšinou len nešťastnými a ovládanými bytosťami. Asi najhorším príkladom tohto javu v 20. storočí bol Charles Manson a jeho "rodina". Ale takých príkladov existuje ich určite o mnoho viac. Pre vnímavého človeka však nie je problém rozlíšiť v ktorých prípadoch šlo o imagináciu, zjavenie či klam zúšastnených. Povaha pravdivých skúseností je nezameniteľná a vždy skôr či neskôr vyjde najavo.

 

2. Elementál

Pokiaľ človek dlhodobo vysiela energiu určitým smerom a sústredí sa na zachytenie akéhokoľvek vonkajšieho prejavu, hlavne tých supernaturálnych, môže sám vytvoriť akýsi energetický zhluk, ktorý sa podľa hermetickej literatúry nazýva elementál. Tieto zhluky energie potom môžu reagovať na užívateľove myšlienkové pochody a predstavy, rovnako ako nehmotné energie a bytosti. V niektorých prípadoch toto vysielanie enegie môže ďalšie reálne nehmotné bytosti prilákať, aby sa na zdroji energie živili, ide hlavne o negatívne entity anorganického typu. Tým nastáva nebezpečná situácia a môže spôsobiť psychické aj fyzické ťažkosti osobe, ktorej sa týka. Vysielanie množstva neupotrebenej energie bez vedomia jej dopadu na univerzum má za následok väčšinou nejakú formu energetického parazitizmu na jedincovi. Deje sa to rovnako s vedomím i bez vedomia dotyčných osôb, rozhodujúca je v tomto povaha nimi vytváranej energie. Absolútne neškodné a bezpečné je to pre človeka len vtedy pokiaľ si presne uvedomuje čo robí a koncentrovanú energiu sa nejako chystá využiť. Mnoho amatérskych "mágov" a podobných ľudí má čo dočinenia s týmto typom energií keď tvrdí, že ide o prejav akejkoľvek vyššej sily. Niektorí prevádzatelia podobnýczh pokusov tomu dokonca aj sami veria, čo je ešte nebezpečnejšie lebo sa tak ľahko dostávajú pod kontrolu svojho ega a negatívnych energií. Katolícka cirkev pozná množstvo prípadov škodlivých elementálov, či následných posadnutí jedincov bytosťami, ktorých bolo ťažké zbaviť sa. Väčšinou tieto spisy však ostali len v pamätiach zúčastnených archívoch a podzemných katakombách.

 

3. Evokácia

Existuje i iný typ zjavení keď človek vedome kontakt evokuje pomocou učenia hermetizmu, či kabaly a volania konkrétnej bytosti. Nie je mnoho jedincov, ktorí toto dokázali, avšak existuje literatúra, ktorá k spomínaným úkonom dodáva podrobný návod. V budúcnosti ľudstva ešte čaká veľa práce s týmto neprebádaným tajomným magickým odborom. Jeho efektivita a dopad by však mohli byť kľúčové pre nasledujúci duchovný i materiálny vývoj ľudstva. Bolo by skutočne vhodné, aby čo najviac inteligentných a dobrých ľudí študovalo staré učenia a naučilo sa s nimi pracovať. Takíto jedinci by priniesli pre svoje okolie do života skutočné blaho a duchovné bohatstvo. Hermetická veda v sebe nesie i množstvo iného poznania, nielen spôsob ako nadviazať mentálny, astrálny alebo aj hrubohmotný kontakt s vyššími, či nižšími bytosťami. Nesie v sebe návod ako všetkým vonkajším silám nepodľahnúť a stať sa skutočne dokonalou, božskou bytosťou v ľudskom tele - pravým prostredníkom najvyššieho boha. Učí ako pracovať s akášou, alebo hyperpriestorom, pôvodnou sférou stvorenia, ktorá obsahuje všetky informácie o stvorenom univerze. Hermetizmus dokonale navádza na spojenie s vyšším ja, univerzálnym vedomím. Dokonale tým formuje charakter a konanie jedinca. Etika, morálka, duchovná i kultúrna kultivovanosť takéhoto jedinca sú na vysokej úrovni bez toho, aby si vyžadovali prílišné ego, ktoré je pre svoje okolie i osobu samotnú škodlivé. Hermetizmus je skutočnou náukou o živote, svete, univerze a správnom a šťastnom fungovaní v ňom. Pramení z neho mnoho najstarších učení...

 

4. Zjavenia

Osobitnou no nevyspytateľnou kapitolou sú zjavenia, ktoré nikto nečakal, nevyvolával ani predpovedal. Stanú sa kľudne i úplne obyčajným a radovým ľuďom, len preto aby sa poučili a predali posolstvo vedúce k duchovnému postupu a obrode ďalším. Bohužiaľ sa potom často stane, že takto výnimočne odmenení a vyvolení jedinci absolútne nepochopia prečo sa im daná udalosť stala a vytesnia ju zo svojho života úplne na okraj podvedomia s presvedčením, ktoré dodáva spoločenské nastavenie - že podobné udalosti sú skrátka nemožné, nenormálne a nepravdivé. Skoro každý, i ten najmaterialistickejší ateista zažije aspoň raz za život situáciu, pri ktorej si uvedomí seba ako duchovnú súčasť vesmíru. V podstate sa to stáva denne, pri vzácnych chvíľach so svojimi blízkymi, pri stretnutiach s ostatnými ľuďmi a prežívaní rozmanitosti bytia na vlastnej koži a na miestach prírody a pokoja, len málokto si to vo svojej modernej rýchlosti dokážu vôbec všimnúť. Kto sa raz pozastaví v šialenom kolotoči, už sa nebude chcieť vrátiť späť. Cítiť a skutočne naplno plným vedomím prežívať život je to najkrajšie čo môže bytosť vo vesmíre dokázať a zažiť. Vnímať okolo seba a vymieňať si s ostatnými pocity lásky je ten najblaženejší stav aký môže ľudské bytie dosiahnuť a o tom boli všetky skutočné "božské" zjavenia. Iste, v mnohých prípadoch mohlo ísť o pozorovania mimozemských lodí a iných pre pozemské ľudstvo záhadných udalostí, astrálne klamy, ba dokonca výmysly, ale v tom skutočnom percente prípadov vždy ide len o toto jedno - spojiť ľudí opäť s ich zabudnutou spirituálnou stránkou a dať tak stratený zmysel existencii a uvedomeniu samých seba...

 

Peter Vyšehradský

 

exkluzívne.cez.okno

 


 

Súvisiace:

Parapsychológia
http://www.cez-okno.net/rubrika/parapsychologia

 


Všetky časti seriálu postupne nájdete na tejto adrese.