ZÁHADA DRUHEJ KARTUŠE: Šikmá strecha Campbellovej komory je vyrobená z vápencových blokov, ktoré sú posadené ako krov. Dva bloky/krovy na západnom konci južnej strany šikmej strechy – blok 1 a blok 2 – sú uvedené na nasledujúcom výkrese a fotografii... ›› OBRÁZOK DŇA

UFO a Robert Bernatowicz

Známý polský odborník na zkoumání UFO a projevů mimozemské inteligence na Zemi ve své skvělé přednášce, doprovázené množstvím konkrétního obrazového materiálu.
Nahrávku uskutečnil a poskytl Milan Knob. Děkujeme!


PREDNÁŠKU nájdete na tejto adrese


Zdroj: Gossscha1

Viac o Robertovi Bernatowiczovi a poľskej UFO skupine "Nautilus"
nájdete v UFO Novinách na str. 30.