David Icke

►Credo Mutwa a David Icke: REPTILIÁNSKA AGENDA I.

"Nech to znie akokoľvek bizarne, či na prvý pohľad nezmyselne, pre naše vnímanie reality.. hneď ako som sa začal zhovárať s Credom Mutwom o jeho skúsenostiach a vedomostiach neuveriteľnej hĺbky a neuveriteľného záberu, povedal mi presne ten istý príbeh! Tak ako som ho poodhalil aj ja.. presne a dopodrobna!"
David Icke

St, 16/07/2014 - 23:34 CEZ OKNO

David Icke: Rakovina je houba, a je léčitelná

Neuvěřitelná čísla: Osm milionů lidí zemře každý rok na rakovinu po celém světě.
Očekávaný nárůst úmrtí v roce 2030 - 12 milionů. Rakovina je hlavní příčinou úmrtí ve věkové skupině do 85 let. V průměru v lidské společnosti zemře na tuto nemoc každý čtvrtý člověk...

So, 29/09/2012 - 14:41 CEZ OKNO

Nejvyšší Tajemství 34

Křesťanství pobralo mnoho Mithrových stoupenců, neboť pro ně zůstalo vše stejné jako u jejich původního systému víry - změnilo se pouze jméno. Konstantin zakončil pronásledování křesťanů v Římské říši vydáním Milánského výnosu a, ačkoli se tento netýkal výlučně křesťanství, ukončil perzekuci zaměřenou proti všem náboženstvím vyznávajícím jednoho Boha. Nicméně, i když jedno pronásledování skončilo, další mělo brzy začít, jelikož Církev Římská pronásledovala, upalovala a mučila každého, kdo odmítl vyznávat křesťanskou víru nebo třeba jen jejich verzi víry. Desítky milionů lidí zemřely ve jménu takzvaného 'Prince Míru'.

Pi, 06/04/2012 - 23:57 CEZ OKNO

Nejvyšší Tajemství 31 - Přemoženi křížem

Rodina Piso pocházela z pokrevní linie státníků, konzulů, básníků a historiků, a takoví lidé by jistě byli zasvěcenci sítě tajných společností Římské říše, což je hlavním odrazovým můstkem pro plnokrevné i křížené reptiliány až do dnešních dnů. Říká se, že po zničení Tróji okolo roku 1200 před Kristem se člověk zvaný Aeneas, z 'královské' (tedy reptiliánské) rodové linie, vydal na cestu spolu se zbytkem svého lidu a usadil se v Itálii. Tam se přiženil do královské rodiny Latinů a skrze tento rod se později vynořil v Římské říši.

Po, 27/02/2012 - 19:40 CEZ OKNO

Nejvyšší Tajemství 28

Různá období a kultury dávaly různá jména stále stejným konceptům a tak se v Evangeliích stal Horus Ježíšem a Isis se proměnila v Marii, matku pannu Ježíšovu, tedy Slunce. Marie je neustále zobrazována, jak drží děťátko Ježíše, ale je to pouhým opakováním všech egyptských portrétů Isis, jak drží děťátko Hóra. Tito lidé ve skutečnosti neexistovali, jsou to symboly. Isis byla spojována s astrologickým znamením Panny, stejně jako Marie. Tituly přidělené Isis - 'Hvězda Moře' a 'Královna Nebes' - byly také udělovány Marii a oba pocházejí od Královny Semiramis, která byla nazývána Královnou Nebes v Babylonu.

Pi, 24/02/2012 - 18:16 CEZ OKNO

Nejvyšší Tajemství 23

Druidové se stali nositeli tradice mysterijní školy v Británii, Irsku a Francii neboli Britannia, Eire a Gaul, jak se jim tehdy říkalo, a někteří z nich zkorumpováni vlivem reptilo-lidských rodových linií Babylonského Bratrstva, které, jak šla staletí, ovládlo Árijské kněžstvo. Původ slova Druid není jistý. Gaelské slovo druidh znamená 'mudrc' či 'kouzelník', ale může také pocházet z irského slova Drui, což znamená 'lidé dubových stromů'.

Ne, 19/02/2012 - 21:12 CEZ OKNO

Nejvyšší Tajemství 22

Mnoho silnic, považovaných za 'římské', vůbec nebylo vybudováno Římany. Byly to před-římské silnice, které tito opravili. Římané obdivovali schopnosti britských vojsk, zejména jejich užití válečných vozů. Nyní již nebude překvapeni při zjištění, že tyto slavné 'britské' vozy byly tytéž vozy používané Hittity či Catti, popsané egyptským faraonem Ramsesem II okolo roku 1 295 před Kristem u bitvy u Kadesh, hittitsko-fénického přístavu. Okolo roku 350 před Kristem, tři století před příchodem Římanů, se objevitel a vědec Pytheas plavil okolo Británie a vědecky zakreslil do map zeměpisné šířky země.

Št, 16/02/2012 - 20:15 CEZ OKNO

Nejvyšší Tajemství 20

L. A. Waddell řekl, že na kamenech ve Stonehenge nalezl sumerské značky. Profesor Alexander Thom, emeritní profesor na Oxfordské Univerzitě v letech 1945 až 1961, zase zjistil, že prastará civilizace, která vybudovala Stonehenge znala 'Pythagorovy' geometrické a matematické principy tisíce let předtím, než se Pythagoras narodil. Thom ve své knize Megalithic Sites In Britain/Megalitická naleziště v Británii z roku 1967 vysvětlil, že kameny tvořily geometrické útvary nejenom uvnitř a okolo kruhu, nýbrž byly také v souladu s krajinnými prvky okolní scenérie a s pozicemi Slunce, Měsíce a významných hvězd v určitých časech, obzvláště pokud se Slunce objevovalo nebo mizelo při rovnodennosti či slunovratu a také když byl Měsíc v krajních pozicích svého cyklu. Byly to gigantické astronomické hodiny, řekl profesor. Ale je to mnohem více než toto...

Po, 13/02/2012 - 16:02 CEZ OKNO

Nejvyšší Tajemství 19

Pojmy Norman a Normandie vznikly ze slova Norse lidé čili Seveřané, neboť přišli ze Skandinávie, aby se zmocnili této oblasti Francie. Příběh skandinávského hrdiny Odina říká, že přišel z Asalandu či Asaheimu, což náhodou odpovídá zemím Scythia a toto území můžeme nalézt v Árijské Indii. Říká se, že odtud táhl Odin okolo roku 200 až 300 se svou obrovskou armádou na sever, aby si podrobil Švédsko. Jeho armáda se jmenovala Svear a ve švédštině je tato země stále nazývána Sverige, Země Svearů.

Pi, 10/02/2012 - 15:17 CEZ OKNO

Stránky