Budhizmus v starom Egypte a v Meroe – Viera odhalená prostredníctvom starovekých rukopisov II.

Niektorí Merojci zohrávali v budhizme významnú úlohu, pretože Blemijci, prominentná skupina v merojskom Sudáne, sa spomínajú v texte Pálí – Tipitaka. Dr. Derrett napísal, že v dávnejších Pálí textoch sme mali Blemijca (Afričana) v popredí budhistických textov o rešpektuhodnom veku. Budhistické texty, kde sa Blemijec spomína, sú veľmi staré. Vinaja Pitaka je datovaná do štvrtého storočia p.n.l.

Edgar Cayce: TAJEMSTVÍ ZÁHAD II.

Na začátku byl skutečně pouze Duch, obrovské moře myslící síly, rozšířené energie, která vyplňovala prostor a čas. Vševědoucí, všemohoucí, všude přítomný zdroj všeho, prvotní příčina, vesmírná síla To byl celek, esence života. JSEM, KDO JSEM. Věčný Bůh.
Boží mysl obsahuje všechnu životní energii, protože všechno ve své podstatě je Jedno(ta). Celý čas, celý prostor, celá síla a hmota jsou v podstatě jedno a jsou založeny na síle, přitažlivosti a odpudivosti, na základě zákona kladného a záporného, kolem něhož se vesmír pohybuje. Pohyb, vibrace atomové struktury jsou projevem Stvořitele.

Stránky

Top