Len vďaka VAŠIM DAROM sa môžeme stále zlepšovať!

č.ú. 0404091578/0900 │ IBAN: SK78 0900 0000 0004 0409 1578 │ SWIFT (BIC): GIBASKBX

STAV JÚL: 25€


PRAVIDELNÝ DAR
Joan Grantová: OKŘÍDLENÝ FARAON VI.

“Podél velké Řeky Kemetu, po proudu i proti proudu, stojí chrámy jako alej pochodní. Svatyněmi zní hlasy kněží a nádvořími se rozléhají kroky těch, kdo nosí Sandály. Ale kněží našich dětí jsou zatím ještě také dětmi. A tak každoročně, sedmého dne sedmého měsíce, jsou do chrámů přivedeny děti, které dovršily sedm let, a věštci zkoumají jejich cesty. Ty děti, které nosí svá těla lehce a které na své dlouhé pouti chodí po stezkách kněží, se pak ve svých dvanácti letech vrátí zpět do chrámu k dalšímu cvičení, aby se při tomto svém návratu staly životodárnou krví srdce Kemetu.”

Robert Schoch, Ph.D.: JE SLNKO VEDOMÉ? II.

“Ako však môže mať Slnko a hviezdy vedomie, keď nie sú ani živými organizmami, prinajmenšom nie v zmysle bunkových tvorov založených na báze uhlíka ako my? Všeobecný názor (čo neznamená, že aj správny – všeobecné názory a ”zdravý rozum” sa veľmi často mýlia) je taký, že vedomie a vôľa (aspoň v prírode) sa môžu vyskytovať iba u živých organizmov založených na báze uhlíka, a mnohí ľudia by obmedzili pojem vedomia na ”pokročilé” živé organizmy, ako sú stavovce, cicavce alebo, podľa niektorých názorov, iba ľudské bytosti. Mnohí vedci však tvrdia, že vedomie môže vzniknúť na kvantovej úrovni a nemusí sa obmedzovať len na dôverne známe živé organizmy podobné nám.”

LANOOVE PRAVDY 11: Letný Slnovrat – začiatok Nového roku v Kemete

Čas si už s ľudstvom užil svoje. Pomenúvanie názvov mesiacov podľa cisárov i omnoho láskavejšie a Prírode bližšie pomenovania našich slovanských predkov. Nový rok oslavujeme na rôznych miestach Zeme rôzne – každý má nejaký svoj príbeh a dôvody, kedy to má byť. Napadla vám niekedy otázka, ako je to správne? Čo je určujúce pre určenie začiatku Nového roku? Alebo je to v podstate jedno a jedná sa čisto o vec dohody?

Stránky

Top