GRÉCKO IX: Akrokorint

Je to najdojemnejšia akropola pevninského Grécka...“
George Forrest

Akrokorint predstavuje jednu z najdôležitejších gréckych pevností, opevnenú citadelu nachádzajúcu sa 575 m.n.m. a týčiacu sa nad antickým mestom Korint.

HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ V. 5

Představil jsem si v duchu obrovské Město Bohů, které napříč měří přes 50 km a které se skládá z mnoha různých pyramid, monumentů a zrcadel Času. Představil jsem si, že všechny z nich jsou navíc vícevrstvé, a uvědomil si, že v tomto areálu může být skutečně zakódován celý pozemský život, který byl kdysi stvořen (znovu?!) v celé jeho rozmanitosti a jednotě. Uvědomil jsem si, že nelze stvořit člověka... odděleně od všeho živého, protože... každá buňka se cítí být člověkem. Sáhl jsem do skříně, vytáhl mapu Města Bohů a začal ji zkoumat.

NÁVŠTEVA VENUŠE prvá časť: Domov Bohov II.

Prvé, čo nám napadlo bolo otočiť sa a utiecť z tohto magického miesta, no zastavil nás hlas v hlave: „Nebojte sa, vedeli sme, že prídete, vedeli sme to už sto rokov. Urobili sme také opatrenia, aby sme si boli istí, že tí, čo sa sem odvážia vstúpiť sa dozvedia o minulosti.“ Stáli sme ako zhypnotizovaní, neschopní pohybu, neschopní počúvnuť svoje základné inštinkty a utiecť. „Usaďte sa,“ vyzval nás hlas, „pretože toto chvíľu potrvá a unavení ľudia nie sú dobrí poslucháči.“

Staroveké egyptské texty obsahujú liek na opicu a radikálnu liečbu očného ochorenia

Radikálne operácie a lieky obsahujúce prísady, o ktorých sa v súčasnosti vie, že sú toxické, sú súčasťou liečby očných ochorení v 1900 rokov starých lekárskych papyrusoch Starovekého Egypta, ktoré sa odborníci snažia z gréčtiny preložiť už dlhé roky. Súčasťou lekárskych textov je tiež liečba bolesti hlavy po opici: okolo krku prevesený veniec z listov kra Chamaedaphne. V tej dobe ľudia zväčša používali listy Alexandrijského Chamaedaphne na liečbu bolestí hlavy, či to však pomáhalo je otázne.

Stránky

Top