ZÁHADA DRUHEJ KARTUŠE: Šikmá strecha Campbellovej komory je vyrobená z vápencových blokov, ktoré sú posadené ako krov. Dva bloky/krovy na západnom konci južnej strany šikmej strechy – blok 1 a blok 2 – sú uvedené na nasledujúcom výkrese a fotografii... ›› OBRÁZOK DŇA

EXKLUZÍVNE CEZ OKNO

►SPRÁVY CEZ OKNO č. 5

Chystáte sa do Bosnianskeho údolia pyramíd? Druhá časť seriálu prináša zábery zo Zavidoviči (kamenné gule), navštívime i Pyramídu Slnka a Múzeum vo Visoko! Zábery sú maximálne autentické, niečo bolo natáčané mobilom, tak snáď nebude vadiť, že sa obraz sem-tam zatrasie...

St, 03/09/2014 - 01:00 CEZ OKNO

Projekt ISIDA: Osirisov chrám I.

Hľadanie starovekých artefaktov, ich štúdium, analýza a klasifikácia. Obnova stratených znalostí dávnych civilizácií. Organizovanie expedícií, výletov a návštev múzeí. Úvahy o filozofických aspektoch starovekých civilizácií. Porovnanie s výsledkami oficiálnej vedy a s novými alternatívnymi trendmi - to sú len niektoré z cieľov unikátneho bádateľského Projektu ISIDA. Posúďte sami - vydajte sa s nami na prvú virtuálnu púť...
Yezid

So, 30/08/2014 - 23:57 CEZ OKNO

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“ 12

V minulém dílu Experiment 11 jsme udělali první krok při stavbě pyramidy, který dospěl na začátek stavby Velké galerie. Před námi stojí stavba, která je největším architektonickým divem starověku. Jakou technologií byla stavba provedena? Nevstupujeme do sporu, jestli ta či ona teorie je lepší nebo horší. Principem je, že jestli technologie byla v minulosti známá, používaná a prokázána nálezem a jestli byla i v současnosti ověřena experimentem, mohla být využita. A tak byla Velká galerie postavena. Nyní budeme postupovat dále do nitra pyramidy...

Pi, 29/08/2014 - 20:48 CEZ OKNO

Egyptské hieroglyfy - Nový Južný Wales, Austrália! 3

Spisy historika Josephusa (1. st. n.l.) ponúkajú vlastné vysvetlenie biblického príbehu Šalamúna a Chírama, ktorí spoločne organizovali obchodnú výpravu do ďalekej krajiny Ofir. Vo svojej knihe píše, že cesta začala v prístave Ezion-Geber v Červenom mori, a viedla na ostrov Chryse – ďaleko na východe v Indickom oceáne. Podľa Starého zákona trvali obchodné cesty tri roky.

St, 27/08/2014 - 23:47 CEZ OKNO

Editoriál: JE ALEBO NIE JE TO PYRAMÍDA?

Objavy v Údolí bosnianskych pyramíd nenechali nikoho chladným. Dobrovoľníci z celého sveta prichádzajú pomáhať pri ich odkrývaní, na druhej strane je tu skupina ľudí, ktorí unisono tvrdia, že je to celé podvod. Kde je pravda?

Ut, 26/08/2014 - 14:35 CEZ OKNO

Stroj starý 400 miliónov rokov! (+VIDEO)

Na vzdialenom polostrove Kamčatka (mapa vo videu), 200 km od Tigilu, objavili archeológovia Svätopeterskej univerzity podivné fosílie. Pravosť nálezu bola certifikovaná. Podľa geológa Jurija Gobuleva objav prekvapil vedcov svojou povahou i históriou (či skôr prehistóriou) a môže ju zmeniť!

So, 23/08/2014 - 19:25 CEZ OKNO

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“ 11

V minulém dílu Experiment 10 jsme udělali první krok při stavbě pyramidy. Stavitel využíval obou známých technologií stavby, pokud je ještě nějaká neznámá, zatím nevíme. Pyramida stojí, nezbývá než jít po stopách, jak mohla vzniknout. Stavitel vybudoval lom, rampu z lomu, cestu k pyramidě, pracoviště pro výrobu geopolymerového substrátu a sušených cihel. Vybudoval základovou plošinu pyramidy. Potom začala stavba druhého a třetího stupně pyramidy. A už začaly velké problémy. Budeme sledovat, jak probíhala stavba chodeb. Uvidíme, jak se jednotlivé technologie jevily při stavbě.

Pi, 22/08/2014 - 23:57 CEZ OKNO

Stratený svet pred našimi očami

Priatelia,
v prílohe Vám zasielam scan obrázkov. Niekto by povedal, že sa nejedná o drakov, avšak porovnaním tvarov tiel s inými živočíchmi tam žijúcimi je to zrejmé. Ani domorodci nepochybujú, že sa jedná o drakov. Tie tvory tam žili, o čom svedčia aj mnohé obrázky rytín, nájdené na kameňoch z ICA, ale o tom je iná kniha s obrázkami. (Na zadnej strane obálky knihy je obrázok draka na kameni z ICA...) Obrázky drakov boli aj motívmi, nájdenými na látkach, do ktorých boli pochovaní mnohí domorodci...

Ut, 19/08/2014 - 21:25 CEZ OKNO

Stránky