HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ III. 2

Opět jsem pozorně zkoumal svahy kopců. Po chvíli jsem si vzrušeně řekl:

„To nejsou divné pruhy. Z oblaků se jednoduše vynořila stupňovitá pyramida."

Bylo dost dobře vidět, že ta ,hora' má pravidelný pyramidální tvar se seříznutým vrcholem. Nehledě na to, že jižní stranu hory částečně zakrývala vrstva sněhu, pruhy, podobné stupňům, byly naprosto jasně vidět.

ZAKÁZANÁ HISTÓRIA III.: Skúmanie „väčšej starovekosti“ civilizácie 12 – Magnum Opus R. A. Schwallera de Lubicz

Kľúče k pochopeniu múdrosti Pradávnych sa zachovali
Joseph Ray, Ph.D.

Z času na čas sa prakticky každému prihodia nevedomky významné udalosti.
Veľké objavy, impozantné vynálezy a dokonca vážne odkazy hlbokého dedičstva poskytovaného ľudstvu v relatívnej záhadnosti a niekedy proti vôli jeho kolektívneho nevedomia.
Taká udalosť sa stala koncom roku 1998 vydaním najväčšieho diela R. A. Schwallera de Lubicz: „Chrám človeka.“

HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ III. 1

"Znepokojen těmito myšlenkami jsem usedl na pahrbek a hleděl směrem ke Kailásu. Měl jsem v rukou mapu, podle níž jsem mohl přesně určit polohu hory, zahalené mraky. Pak můj pohled sklouzl stranou a najednou se zastavil západně od Kailásu na neobvyklé hoře pravidelného tvaru. Pozorně jsem se zadíval. Zabušilo mi srdce. „Vždyť to není hora! Je to pyramida!" řekl jsem vzrušeně nahlas sám pro sebe."

Julia Sellers: „Mimotelové zážitky sú niečím, čo sa človeku deje pri plnom vedomí“

„Prvý mimotelový zážitok som absolvovala v roku 1995 vo Washingtone D.C. Bolo to v noci. Presne si to pamätám. Zobudila som sa na neznesiteľné pálenie v kostrčovej oblasti. Potom som cítila, ako mi energia vystupuje hore chrbtovou miechou veľkou rýchlosťou až do lebky, odkiaľ sa potom cez vrch lebky dostala von z tela. Vtedy som sa dostala mimo tela aj ja. Videla som jasne kontúry svojej vlastnej ruky presne tak, ako keby som sa na ne pozerala mojimi vlastnými očami, iba s tým rozdielom, že kontúry ruky boli akosi zahmlené a nejasné ako v hmle a vedela som, že sa na vlastnú ruku nepozerám mojimi fyzickými očami nakoľko moje telo ležalo na posteli a spalo.“

Stránky

Top