Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach, prispejte prosím na ďalší chod portálu. Dôležité je každé euro!

Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue

STAV: 37€


CIEĽ: 900€

č.ú. 0404091578/0900

IBAN: SK78 0900 0000 0004 0409 1578
SWIFT (BIC): GIBASKBX

Edgar Cayce: TAJEMSTVÍ ZÁHAD III.

Existuje dobrá a špatná karma. Štěstí, zdraví, přátelé, talent, bohatství jsou dobrou karmou. Nemoc, smutek, tělesné postižení, chudoba jsou špatnou karmou. Člověk instinktivně očekává dobro jako své neměnné právo. Pozitivní karmické podmínky bere jako samozřejmost. Negativní karma vyvolává otázky: Proč mé dítě zemřelo? Ptá se utrápená matka. Neuvědomuje si, že existuje rovněž karma jeho rodičů.

Budhizmus v starom Egypte a v Meroe – Viera odhalená prostredníctvom starovekých rukopisov II.

Niektorí Merojci zohrávali v budhizme významnú úlohu, pretože Blemijci, prominentná skupina v merojskom Sudáne, sa spomínajú v texte Pálí – Tipitaka. Dr. Derrett napísal, že v dávnejších Pálí textoch sme mali Blemijca (Afričana) v popredí budhistických textov o rešpektuhodnom veku. Budhistické texty, kde sa Blemijec spomína, sú veľmi staré. Vinaja Pitaka je datovaná do štvrtého storočia p.n.l.

Edgar Cayce: TAJEMSTVÍ ZÁHAD II.

Na začátku byl skutečně pouze Duch, obrovské moře myslící síly, rozšířené energie, která vyplňovala prostor a čas. Vševědoucí, všemohoucí, všude přítomný zdroj všeho, prvotní příčina, vesmírná síla To byl celek, esence života. JSEM, KDO JSEM. Věčný Bůh.
Boží mysl obsahuje všechnu životní energii, protože všechno ve své podstatě je Jedno(ta). Celý čas, celý prostor, celá síla a hmota jsou v podstatě jedno a jsou založeny na síle, přitažlivosti a odpudivosti, na základě zákona kladného a záporného, kolem něhož se vesmír pohybuje. Pohyb, vibrace atomové struktury jsou projevem Stvořitele.

Stránky

Top