Exkluzívny rozhovor s J. A. Novákom

Zaoberá sa predovšetkým popularizáciou vedy a techniky, záhadami, históriou a prírodou. Vyštudoval strednú priemyselnú školu jadrovej techniky a vysokú školu poľnohospodársku, pracoval v Ústave vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. Súčasne sa venoval potápaniu a fotografovaniu pod vodou, publikoval v časopisoch Živa, Ľudia a krajiny a vydal prvú knihu „Potápači bez mora“. V roku 1988 nastúpil ako redaktor časopisu Potápač, po roku 1989 vystriedal niekoľko ďalších redakcií. Pracoval 4 roky v MF Dnes a od roku 2006 až do roku 2011 v Hospodárskych novinách – v oboch prípadoch ako redaktor príloh so špecializáciou na vedu, techniku, ekológiu a históriu.

Exkluzívny rozhovor s Josefom Staněkom

Agape Brno je centrum voľne združených duchovne založených ľudí. Svoje poslanie Agape chápe ako duchovnú úlohu pomáhať ľuďom v ich všestrannom rozvoji duchovnou osvetou. Koncentruje sa na poznávanie duchovných princípov v každodennom živote človeka, vydávanie kníh, prednáškovú činnosť alebo osobnú pomoc ľuďom v rôznych oblastiach života a jemnohmotných úrovniach alebo tým, ktorí hľadajú svoju duchovnú cestu.

SKÚSME PODAŤ RUKU DÁVNYM CIVILIZÁCIÁM časť prvá

Dytin ďalekopis #1: INTUICIA–GEOMETRIA–PLANCKOVA KONSTANTA–KRUHY V OBILI–KONTAKT–CIERNE DIERY–KVET ZIVOTA
Keď sa kedysi správy posielali telegraficky, ľudia vážili každé slovo.
Rýchle, aktuálne, výstižné ale hlavne výdatné – také majú byť správy v našej novej rubrike.
Vznikla, keď sa do redakcie ozvala Dyt a poslala texty, ktoré sa nedajú neuverejniť.
Prepis by už určite nebol to pravé orechové, a povedzte – kto to kedy videl – telegramy s diakritikou?
Takže nech sa páči a... Vitaj v redakcii, Dyt;)
Yezid

Stránky

Top