Prepojenosť pravekej Austrálie a Európy prostredníctvom unikátneho písma? Dôkazy putovania civilizácie doby kamennej okolo sveta II.

Derek sa potom rozhodol svoju štúdiu rozšíriť na náhľad na viaceré geometrické útvary v Európe. To zahŕňalo i porovnávanie s polygonálnymi múrmi Delf a zaujímavú analýzu extrémne archaických a neobvyklých motívov, vyrezaných na holennej kosti slona s priamymi klami (Palaeoloxodon antiquus), nájdeného v Bilzingsleben, v Nemecku. V každom prípade bolo zámerom porovnať priamo európske sekundárne až kvartérne uhlové hodnoty s tými, ktoré sa dali vidieť v austrálskych geometrických útvaroch.”

Prepojenosť pravekej Austrálie a Európy prostredníctvom unikátneho písma? Dôkazy putovania civilizácie doby kamennej okolo sveta I.

Dr. Derek Cunningham nedávno uviedol novú, fascinujúcu archeologickú teóriu, poukazujúcu na to, že rôzne geometrické znaky po celom svete sú formou prastarého textu s uhlovým písmom, založenom na astronomických hodnotách, používaných astronómami na meranie času a predpovedi zatmení. V rámci tejto teórie sa poukazuje na to, že mnohé geometrické znaky v rámci archeologických záznamov ladia s uhlami o približne 1 stupni hviezdneho posunu Zeme, ako sa otáča okolo Slnka; o 5,1 stupni mesačnej obežnej dráhy vo vzťahu k Zemi, jeho 18,6-ročný mesačný cyklus a 27,32-denný hviezdny mesiac.

MÁGOVIA BOHOV: Rozhovor s Grahamom Hancockom III.

DAVID THRUSSELL (DT): Spomenuli ste dve významné kataklizmatické udalosti – vyhynutie dinosaurov a udalosti mladšieho Driasu. Je možné, že došlo i k ďalším pohromám, o ktorých ešte nevieme?
GRAHAM HANCOCK (GH): Určite prebehli aj ďalšie také udalosti, o ktorých nemáme ani zdanie. Jedinou otázkou zostáva, či ovplyvnili ľudský druh, čo je ďalšou otázkou na preskúmanie. Verím, že z anatomického hľadiska moderní ľudia – ľudia, čo vyzerajú tak ako vy a ja – existujú na Zemi len po dobu asi 200 000 rokov. Môže sa stať, že ďalšie objavy vyprodukujú dôkazy, ktoré preukážu i skoršiu existenciu anatomicky moderných ľudí. Nevylučujem to. Ale v súčasnosti dôkazy smerujú k vzniku našej anatomicky modernej línie dozadu asi takých 200 000 rokov.

Stránky

Top