EXKLUZÍVNE CEZ OKNO

Samuel Laboy – Matematické vzorce Veľkej pyramídy III.

Keď bol môj návrh dokončený, vytvoril som bezrozmerný geometrický plán, ktorý vyzerá rovnako ako štruktúra Veľkej pyramídy. Plán dizajnu ukazuje bezrozmerný geometrický plán, vytvorený pomocou šablóny a geometrického procesu.

Št, 24/04/2014 - 13:22 CEZ OKNO

Americký špionážny dron zostrelený nad severnou námornou základňou, signalizuje Rusko (časť prvá +VIDEO)

Rozvážna správa pripravená veliteľom Severného loďstva (NF) admirálom Vladimírom Korolevom, ktorá dnes obieha Kremeľ hovorí, že „meteorický incident“ na oblohe nad Murmanskom dnes skoro ráno (2:10 lokálneho času), ktorý mal za následok explóziu „veľkolepej ohnivej gule“, bol v skutočnosti deštrukciou amerického špionážneho dronu ostreľovaného a zničeného laserovou zbraňou (advanced scientific counter measures).

Ut, 22/04/2014 - 13:52 CEZ OKNO

Samuel Laboy – Matematické vzorce Veľkej pyramídy II.

1. Pôvod „Perfektného symbolu“ nemá žiadny vzťah, alebo odkaz, na nejakú pyramídu, budovu, alebo náboženský chrám. Jeho figúra je generovaná z vedy geometrie.

2. „Perfektný symbol“ je bezrozmerný, pretože bol vytvorený iba pomocou kružítka a pravítka, bez čísel, výpočtov a vzorcov, boli použité len architektonické šablóny a geometrický postup.

Ne, 20/04/2014 - 14:26 CEZ OKNO

Samuel Laboy – Matematické vzorce Veľkej pyramídy

Po mnoho rokov sme počuli a čítali o Veľkej pyramíde v Egypte a starovekej kultúre, ktorá je známa ako kultúra „Staviteľov pyramíd“. Mnohé knihy a filmy prezentujú teórie o tejto kultúre založené na mimozemšťanoch, ich vzťahu k vesmíru a našej Zemi. Priebežne sme zo strany autorov vystavovaní novým proroctvám a predpovediam o Veľkej pyramíde, nové verzie sú inšpirované každý deň. Avšak všetko sú to teórie, myšlienky a názory, ako výsledok toho, čo si mnoho ľudí o týchto veciach myslí.

Pi, 18/04/2014 - 22:52 CEZ OKNO

MEZOPOTÁMIA V. Perzia

„Pravda pôsobí ako trpké víno - nechutí, ale pôsobí dobre na trávenie.“
Perzské príslovie

Peržania, nazývaní tiež Parsovia (pochádzali z územia, ktoré sa nazývalo Parsua) patrili k indoeurópskemu etniku, ktoré prišlo okolo roku 2000 pred Kr. do oblasti dnešného Iránu. Usadili sa v Anšane kde vytvorili zväz kmeňov, ktoré sa venovali pastierstvu a to prevažovalo počas celej existencie ich pôsobenia a to aj v dobe vzniku veľríše.

Št, 17/04/2014 - 08:11 CEZ OKNO

Vulkanický „červený poplach“ vydaný vedcami z EMERCOMu pre štát Idaho (časť druhá)

Ako prudko seizmický tento región je, uvádza ďalej vo svojej správe EMERCOM zemetrasenie v Borah Peak Mountain v roku 1983, ako jedno z najsilnejších v 20. storočí, ktoré urobilo 21 míľ (skoro 34 km) dlhý zráz, zdvihnutý o viac ako o 14 stôp (skoro 4,3 m) a je viditeľný dodnes.

Ut, 15/04/2014 - 23:33 CEZ OKNO

ŠACHTA, PODZEMNÁ CHODBA a CESTA 5: Vstupuje Dr. Hawass...

V máji 1998 počas konferencie, ktorú usporiadal Art Bell ako súčasť aljašskej plavby, Dr. Zahi Hawass urobil vyhlásenie o novom objave v Gíze. Uviedol, že sa našla šachta dlhá okolo 30 yardov (27,5 m, pozn. red.) pod druhou pyramídou a že spolu s tunelmi a obrovskou jaskyňou sa našiel aj nový sarkofág. Tunely boli pod vodou, takže kvôli predbežnej obhliadke bola využitá pomoc potápačov. V budúcnosti, ako povedal Hawass obecenstvu, sa pokúsia o odčerpanie vody, aby mohlo skúmanie pokračovať. Hawass sa zjavne veľmi tešil, keď hovoril o tomto objave. Napriek možnej zámene medzi vyjadreniami „pod druhou pyramídou" a „pod násypom", zdalo sa, že táto správa hovorí o tom istom mieste.

Po, 14/04/2014 - 23:57 CEZ OKNO

DOKONALÝ ROZHOVOR ZNÁMÝ JAKO ASKLÉPIUS (úryvky IV.)

Hermes: Což nevíš, Asklépie, že Egypt je obrazem nebes,[28] či lépe řečeno, že se v Egyptě projevují následky všech sil, které vládnou a působí v nebi, aby se projevily dole, na zemi? Ba, mělo by se spíše říci, že v naší zemi přebývá celý Vesmír, který ji má za svou svatyni. Z toho plyne, že mudrci vědí o všem dříve, než se to přihodí. Tím si můžeš být jist. Přijde však doba, kdy bude zřejmé, že Egypťané zbytečně velebili božstvo zbožností srdce a horlivými bohoslužbami a veškeré naše svaté zanícení bude shledáno marným a neúčinným. Tehdy se bozi vrátí ze země do nebe, Egypt bude vyvrácen a země, která bylo kdysi vlastí náboženství, bude opuštěna a zpustošena, jsouc zbavena přítomnosti božstev. Tato země a (její) náboženství se zaplní cizinci. [29] Lidé budou nejen zanedbávat bohoslužby, ale i (…) a Egypt bude okupován Skyty[30] nebo Indy, či nějakou rasou z okolních barbarských zemí. Tehdy bude naše nejsvatější země, tato země svatostánků a chrámů, plná pohřbů a mrtvol. I nad tebou, nejsvatější Nile, pláči a předpovídám ti, že napuchneš potoky krve, zvedneš se ze svých břehů a tvé svaté vlny budou nejen znečištěny, ale zcela znesvěceny krevní sedlinou. [31]

Po, 14/04/2014 - 23:50 CEZ OKNO

Vulkanický „červený poplach“ vydaný vedcami z EMERCOMu pre štát Idaho (časť prvá)

Varovanie dnes vydané Ministerstvom Ruskej federácie pre civilnú obranu, havárie a odstraňovanie dôsledkov prírodných katastrof (EMERCOM) posúdené svetovou organizáciou zaoberajúcou sa vulkánmi WOVO, že úroveň statusu „červený poplach“ pre Borah Peak Mountain v štáte Idaho (Severná Amerika, USA) hovorí o zvýšenej sopečno-seizmickej činnosti v nasledujúcich týždňoch detekovanej pozemnými i satelitnými zariadeniami.

Ne, 13/04/2014 - 22:38 CEZ OKNO

Stránky