Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach, prispejte prosím na ďalší chod portálu!

Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue

STAV: 81€


CIEĽ: 900€

č.ú. 0404091578/0900

IBAN: SK78 0900 0000 0004 0409 1578
SWIFT (BIC): GIBASKBX

Edgar Cayce: DIAGNOSTIKA KARMY II.

„… uvnitř nás je síla, jež je schopna nás zcela vyléčit… veškeré léčení pochází z božského já. Kdo tvé nemoci léčí? Zdroj univerzálního dobra. Co se tvých postojů týče — jak hodně si přeješ se uzdravit? Do jaké míry jsi ochoten spolupracovat s božskými vlivy, jež se v tobě mohou projevovat stimulováním příslušných center? Všechny tyto síly musejí přijít z jednoho zdroje. Léčebné zákroky pouze stimulují atomy těla. Každá buňka totiž svým způsobem reprezentuje celý vesmír. Co tedy provedeš se svými schopnostmi? Čím více toho vykonáš pro druhé, tím více poznáš univerzální síly či Boha.” (4021 — 1)

Editoriál: OBJAVILA SA LEGENDÁRNA UDUMBARA

V posledných dvadsiatich rokoch sa na Zemi začala objavovať legendárna kvetina Udumbara. A práve pred pár dňami ju Slovák Juraj objavil i v Česku. ›› V buddhistickej mytológii a jej svätých textoch (Théraváda, či Mahájána) sa píše, že táto kvetina sa objaví vo svete raz za veľmi dlhé časové obdobie (3000 rokov) a symbolizuje významnú duchovnú udalosť, príchod veľkej osvietenej bytosti – Tathagátu, či Svätého kráľa.

Zep Tepi a mystérium Džedu II. – Kniha mŕtvych a padlé civilizácie

Kapitola XVII Egyptskej knihy mŕtvych zvýrazňuje nepopierateľný fakt: rituálne formulky skrývali dôkazy prehistorických udalostí. Tie prechádzali z generácie na generáciu ústne a po tisícky rokov inšpirovali starobylé civilizácie, až boli zredukované na stav vypovedajúci o planetárnych nešťastiach, ktoré nastali približne pred 25000 až 8000 rokmi p.n.l. Tento starobylý príbeh bol rozširovaný s mimoriadnym úsilím, využívajúc veľmi jednoduché, ale mimoriadne efektívne koncepty.

Stránky

Top