ZLATÁ MYŠ ČLÁNOK ROKA | RUBRIKA ROKA | PREKLAD ROKA◄ 5. a 7. roč. ►ČAJOVŇA ROKA | ČAJOVÝ E-SHOP ROKA ČAJOMIL

Krásne Veľkonočné sviatky prajeme, veľa Slnka a radosti:) redakcia

EXKLUZÍVNE CEZ OKNO

Samuel Laboy – Matematické vzorce Veľkej pyramídy

Po mnoho rokov sme počuli a čítali o Veľkej pyramíde v Egypte a starovekej kultúre, ktorá je známa ako kultúra „Staviteľov pyramíd“. Mnohé knihy a filmy prezentujú teórie o tejto kultúre založené na mimozemšťanoch, ich vzťahu k vesmíru a našej Zemi. Priebežne sme zo strany autorov vystavovaní novým proroctvám a predpovediam o Veľkej pyramíde, nové verzie sú inšpirované každý deň. Avšak všetko sú to teórie, myšlienky a názory, ako výsledok toho, čo si mnoho ľudí o týchto veciach myslí.

Pi, 18/04/2014 - 22:52 CEZ OKNO

MEZOPOTÁMIA V. Perzia

„Pravda pôsobí ako trpké víno - nechutí, ale pôsobí dobre na trávenie.“
Perzské príslovie

Peržania, nazývaní tiež Parsovia (pochádzali z územia, ktoré sa nazývalo Parsua) patrili k indoeurópskemu etniku, ktoré prišlo okolo roku 2000 pred Kr. do oblasti dnešného Iránu. Usadili sa v Anšane kde vytvorili zväz kmeňov, ktoré sa venovali pastierstvu a to prevažovalo počas celej existencie ich pôsobenia a to aj v dobe vzniku veľríše.

Št, 17/04/2014 - 08:11 CEZ OKNO

Vulkanický „červený poplach“ vydaný vedcami z EMERCOMu pre štát Idaho (časť druhá)

Ako prudko seizmický tento región je, uvádza ďalej vo svojej správe EMERCOM zemetrasenie v Borah Peak Mountain v roku 1983, ako jedno z najsilnejších v 20. storočí, ktoré urobilo 21 míľ (skoro 34 km) dlhý zráz, zdvihnutý o viac ako o 14 stôp (skoro 4,3 m) a je viditeľný dodnes.

Ut, 15/04/2014 - 23:33 CEZ OKNO

ŠACHTA, PODZEMNÁ CHODBA a CESTA 5: Vstupuje Dr. Hawass...

V máji 1998 počas konferencie, ktorú usporiadal Art Bell ako súčasť aljašskej plavby, Dr. Zahi Hawass urobil vyhlásenie o novom objave v Gíze. Uviedol, že sa našla šachta dlhá okolo 30 yardov (27,5 m, pozn. red.) pod druhou pyramídou a že spolu s tunelmi a obrovskou jaskyňou sa našiel aj nový sarkofág. Tunely boli pod vodou, takže kvôli predbežnej obhliadke bola využitá pomoc potápačov. V budúcnosti, ako povedal Hawass obecenstvu, sa pokúsia o odčerpanie vody, aby mohlo skúmanie pokračovať. Hawass sa zjavne veľmi tešil, keď hovoril o tomto objave. Napriek možnej zámene medzi vyjadreniami „pod druhou pyramídou" a „pod násypom", zdalo sa, že táto správa hovorí o tom istom mieste.

Po, 14/04/2014 - 23:57 CEZ OKNO

DOKONALÝ ROZHOVOR ZNÁMÝ JAKO ASKLÉPIUS (úryvky IV.)

Hermes: Což nevíš, Asklépie, že Egypt je obrazem nebes,[28] či lépe řečeno, že se v Egyptě projevují následky všech sil, které vládnou a působí v nebi, aby se projevily dole, na zemi? Ba, mělo by se spíše říci, že v naší zemi přebývá celý Vesmír, který ji má za svou svatyni. Z toho plyne, že mudrci vědí o všem dříve, než se to přihodí. Tím si můžeš být jist. Přijde však doba, kdy bude zřejmé, že Egypťané zbytečně velebili božstvo zbožností srdce a horlivými bohoslužbami a veškeré naše svaté zanícení bude shledáno marným a neúčinným. Tehdy se bozi vrátí ze země do nebe, Egypt bude vyvrácen a země, která bylo kdysi vlastí náboženství, bude opuštěna a zpustošena, jsouc zbavena přítomnosti božstev. Tato země a (její) náboženství se zaplní cizinci. [29] Lidé budou nejen zanedbávat bohoslužby, ale i (…) a Egypt bude okupován Skyty[30] nebo Indy, či nějakou rasou z okolních barbarských zemí. Tehdy bude naše nejsvatější země, tato země svatostánků a chrámů, plná pohřbů a mrtvol. I nad tebou, nejsvatější Nile, pláči a předpovídám ti, že napuchneš potoky krve, zvedneš se ze svých břehů a tvé svaté vlny budou nejen znečištěny, ale zcela znesvěceny krevní sedlinou. [31]

Po, 14/04/2014 - 23:50 CEZ OKNO

Vulkanický „červený poplach“ vydaný vedcami z EMERCOMu pre štát Idaho (časť prvá)

Varovanie dnes vydané Ministerstvom Ruskej federácie pre civilnú obranu, havárie a odstraňovanie dôsledkov prírodných katastrof (EMERCOM) posúdené svetovou organizáciou zaoberajúcou sa vulkánmi WOVO, že úroveň statusu „červený poplach“ pre Borah Peak Mountain v štáte Idaho (Severná Amerika, USA) hovorí o zvýšenej sopečno-seizmickej činnosti v nasledujúcich týždňoch detekovanej pozemnými i satelitnými zariadeniami.

Ne, 13/04/2014 - 22:38 CEZ OKNO

„PRIPRAVTE SA NA SÚDNY DEŇ“ - varuje ruská správa (časť druhá)

Táto správa ďalej uvádza, že „typické“ západné astrologické vysvetlenie udalosti „Veľkej kardinálnej krížovej krízy“ je:

Pi, 11/04/2014 - 23:35 CEZ OKNO

„PRIPRAVTE SA NA SÚDNY DEŇ“ - varuje ruská správa (časť prvá)

Šokujúca nová správa pripravená ruskou rozviedkou (GRU) Ministerstva obrany obiehajúcou dnes v Kremli radí všetkým Ministerstvám „pripraviť sa na súdny deň.“ Ako rastie strach z odpovede západného sveta na predpokladaný pád globálneho bankového systému, ako to koncom tohto mesiaca odhalili dokumenty Eduarda Snowdena, je „postupná udalosť“ Obamovým režimom ticho plánovaná „Veľká kardinálna krížová kríza.“

Št, 10/04/2014 - 22:04 CEZ OKNO

DOKONALÝ ROZHOVOR ZNÁMÝ JAKO ASKLÉPIUS (úryvky III.)

Hermes: Ten, kterého označujeme za svrchovaného Boha, Boha pochopitelného výlučně myšlenkou, je vládcem a představeným onoho boha, který je vnímatelný smysly a který v sobě obsahuje všechny podstaty, veškerou hmotu a vše bez výjimky, co má co do činění se zrodem a vytvářením. Duch, který je podroben vůli svrchovaného Boha a slouží mu za nástroj, je tím, čím se všechny druhy bytostí ve Vesmíru pohybují a jsou ovládány, každá v souladu se (svým) zvláštním úkolem svěřeným jí Bohem. Hmota je příjemcem všech forem. Ke změnám a neustálému trvání forem dochází prostřednictvím ducha. (Celý) proces je řízen Bohem, který rozdává život všemu ve Vesmíru, dávaje každému tolik, kolik potřebuje. Do všeho vkládá ducha, přisuzuje každému tím více, čím výše stojí na žebříčku bytostí. Toto jsou tedy základní a hlavní úkoly, hlavy, neboli východiska všeho ve Vesmíru, neboť v nich je obsaženo vše v (celém) Vesmíru a vytvořeno.

Ut, 08/04/2014 - 22:27 CEZ OKNO

Stránky