ZLATÁ MYŠ ČLÁNOK ROKA | RUBRIKA ROKA | PREKLAD ROKA◄ 5. a 7. roč. ►ČAJOVŇA ROKA | ČAJOVÝ E-SHOP ROKA ČAJOMIL

Krásne Veľkonočné sviatky prajeme, veľa Slnka a radosti:) redakcia

EXKLUZÍVNE CEZ OKNO

Americký špionážny dron zostrelený nad severnou námornou základňou, signalizuje Rusko (časť prvá +VIDEO)

Rozvážna správa pripravená veliteľom Severného loďstva (NF) admirálom Vladimírom Korolevom, ktorá dnes obieha Kremeľ hovorí, že „meteorický incident“ na oblohe nad Murmanskom dnes skoro ráno (2:10 lokálneho času), ktorý mal za následok explóziu „veľkolepej ohnivej gule“, bol v skutočnosti deštrukciou amerického špionážneho dronu ostreľovaného a zničeného laserovou zbraňou (advanced scientific counter measures).

Ut, 22/04/2014 - 13:52 CEZ OKNO

Samuel Laboy – Matematické vzorce Veľkej pyramídy II.

1. Pôvod „Perfektného symbolu“ nemá žiadny vzťah, alebo odkaz, na nejakú pyramídu, budovu, alebo náboženský chrám. Jeho figúra je generovaná z vedy geometrie.

2. „Perfektný symbol“ je bezrozmerný, pretože bol vytvorený iba pomocou kružítka a pravítka, bez čísel, výpočtov a vzorcov, boli použité len architektonické šablóny a geometrický postup.

Ne, 20/04/2014 - 14:26 CEZ OKNO

Samuel Laboy – Matematické vzorce Veľkej pyramídy

Po mnoho rokov sme počuli a čítali o Veľkej pyramíde v Egypte a starovekej kultúre, ktorá je známa ako kultúra „Staviteľov pyramíd“. Mnohé knihy a filmy prezentujú teórie o tejto kultúre založené na mimozemšťanoch, ich vzťahu k vesmíru a našej Zemi. Priebežne sme zo strany autorov vystavovaní novým proroctvám a predpovediam o Veľkej pyramíde, nové verzie sú inšpirované každý deň. Avšak všetko sú to teórie, myšlienky a názory, ako výsledok toho, čo si mnoho ľudí o týchto veciach myslí.

Pi, 18/04/2014 - 22:52 CEZ OKNO

MEZOPOTÁMIA V. Perzia

„Pravda pôsobí ako trpké víno - nechutí, ale pôsobí dobre na trávenie.“
Perzské príslovie

Peržania, nazývaní tiež Parsovia (pochádzali z územia, ktoré sa nazývalo Parsua) patrili k indoeurópskemu etniku, ktoré prišlo okolo roku 2000 pred Kr. do oblasti dnešného Iránu. Usadili sa v Anšane kde vytvorili zväz kmeňov, ktoré sa venovali pastierstvu a to prevažovalo počas celej existencie ich pôsobenia a to aj v dobe vzniku veľríše.

Št, 17/04/2014 - 08:11 CEZ OKNO

Vulkanický „červený poplach“ vydaný vedcami z EMERCOMu pre štát Idaho (časť druhá)

Ako prudko seizmický tento región je, uvádza ďalej vo svojej správe EMERCOM zemetrasenie v Borah Peak Mountain v roku 1983, ako jedno z najsilnejších v 20. storočí, ktoré urobilo 21 míľ (skoro 34 km) dlhý zráz, zdvihnutý o viac ako o 14 stôp (skoro 4,3 m) a je viditeľný dodnes.

Ut, 15/04/2014 - 23:33 CEZ OKNO

ŠACHTA, PODZEMNÁ CHODBA a CESTA 5: Vstupuje Dr. Hawass...

V máji 1998 počas konferencie, ktorú usporiadal Art Bell ako súčasť aljašskej plavby, Dr. Zahi Hawass urobil vyhlásenie o novom objave v Gíze. Uviedol, že sa našla šachta dlhá okolo 30 yardov (27,5 m, pozn. red.) pod druhou pyramídou a že spolu s tunelmi a obrovskou jaskyňou sa našiel aj nový sarkofág. Tunely boli pod vodou, takže kvôli predbežnej obhliadke bola využitá pomoc potápačov. V budúcnosti, ako povedal Hawass obecenstvu, sa pokúsia o odčerpanie vody, aby mohlo skúmanie pokračovať. Hawass sa zjavne veľmi tešil, keď hovoril o tomto objave. Napriek možnej zámene medzi vyjadreniami „pod druhou pyramídou" a „pod násypom", zdalo sa, že táto správa hovorí o tom istom mieste.

Po, 14/04/2014 - 23:57 CEZ OKNO

DOKONALÝ ROZHOVOR ZNÁMÝ JAKO ASKLÉPIUS (úryvky IV.)

Hermes: Což nevíš, Asklépie, že Egypt je obrazem nebes,[28] či lépe řečeno, že se v Egyptě projevují následky všech sil, které vládnou a působí v nebi, aby se projevily dole, na zemi? Ba, mělo by se spíše říci, že v naší zemi přebývá celý Vesmír, který ji má za svou svatyni. Z toho plyne, že mudrci vědí o všem dříve, než se to přihodí. Tím si můžeš být jist. Přijde však doba, kdy bude zřejmé, že Egypťané zbytečně velebili božstvo zbožností srdce a horlivými bohoslužbami a veškeré naše svaté zanícení bude shledáno marným a neúčinným. Tehdy se bozi vrátí ze země do nebe, Egypt bude vyvrácen a země, která bylo kdysi vlastí náboženství, bude opuštěna a zpustošena, jsouc zbavena přítomnosti božstev. Tato země a (její) náboženství se zaplní cizinci. [29] Lidé budou nejen zanedbávat bohoslužby, ale i (…) a Egypt bude okupován Skyty[30] nebo Indy, či nějakou rasou z okolních barbarských zemí. Tehdy bude naše nejsvatější země, tato země svatostánků a chrámů, plná pohřbů a mrtvol. I nad tebou, nejsvatější Nile, pláči a předpovídám ti, že napuchneš potoky krve, zvedneš se ze svých břehů a tvé svaté vlny budou nejen znečištěny, ale zcela znesvěceny krevní sedlinou. [31]

Po, 14/04/2014 - 23:50 CEZ OKNO

Vulkanický „červený poplach“ vydaný vedcami z EMERCOMu pre štát Idaho (časť prvá)

Varovanie dnes vydané Ministerstvom Ruskej federácie pre civilnú obranu, havárie a odstraňovanie dôsledkov prírodných katastrof (EMERCOM) posúdené svetovou organizáciou zaoberajúcou sa vulkánmi WOVO, že úroveň statusu „červený poplach“ pre Borah Peak Mountain v štáte Idaho (Severná Amerika, USA) hovorí o zvýšenej sopečno-seizmickej činnosti v nasledujúcich týždňoch detekovanej pozemnými i satelitnými zariadeniami.

Ne, 13/04/2014 - 22:38 CEZ OKNO

„PRIPRAVTE SA NA SÚDNY DEŇ“ - varuje ruská správa (časť druhá)

Táto správa ďalej uvádza, že „typické“ západné astrologické vysvetlenie udalosti „Veľkej kardinálnej krížovej krízy“ je:

Pi, 11/04/2014 - 23:35 CEZ OKNO

Stránky