Keď pošlete Dar, dajte nám vedieť aj e-mailom: ›› spravy@cez-okno.net ›› č.ú.: 0404091578/0900 ›› ĎAKUJEME

BITCOIN: 1NpZnvaMjhXYKdyVmMewXqFP8LrH2oM6GA
Len vďaka VAŠIM DAROM sa môžeme stále zlepšovať!

č.ú. 0404091578/0900 │ IBAN: SK78 0900 0000 0004 0409 1578 │ SWIFT (BIC): GIBASKBX

DARY

DECEMBER: 6€


PRAVIDELNÝ DAR
Věda jako celek: Propojení hmoty & ducha II.

Chceme-li prožívat a pochopit nefyzické aspekty světa a sebe samých, musíme nejprve vyvinout prostředky, jak to učinit. V praxi to zahrnuje rozvoj a používání forem vědomí, které dřímají u většiny lidí. Skutečný proces probouzení a tréninku tohoto „dodatečného vědomí“ není vůbec lehký. Je to stejně komplexní trénink, jako je to i specifický výcvik v tom, být schopen prožívat to, co možná prožíváme pouze náhodně a zřídkakdy ve formě zvláštní zkušenosti. Pokud bychom takový trénink absolvovali, rozsah našeho vnímání by se značně rozšířil a věřím, že by to změnilo naše životy. Myslím, že stojí za to si zkusit představit některé takové změny.”

Alžbeta Báthoryová – čarodejnica, ktorá mohla z väznice utiecť

V počiatkoch vyšetrovania o Alžbete Báthoryovej ma na správny smer nasmerovali informácie o poľskom kráľovi Štefanovi Báthorym – ktorý v Poľsku hostil kúzelníkov a alchymistov z Anglicka, rovnako ako aj zmienka v článku v „Novom Čase“ o stole so šiestimi kamennými stoličkami, ktoré sa majú nachádzať v podzemných tuneloch Čachtíc. Obraz Alžbety Báthoryovej sa v mojom vyšetrovaní ukazuje byť odlišným od oficiálnej verzie. Alžbeta – o čom sa historici zdráhajú hovoriť alebo túto skutočnosť zľahčujú – bola ženou, ktorá sa venovala čiernej mágii, inými slovami, bola nielen vrahyňou, ale aj čarodejnicou.

Stránky

Top