Edgar Cayce: DIAGNOSTIKA KARMY I.

Proč se chcete vyléčit?
Abyste mohl uspokojovat svoje fyzické touhy?
Abyste se stal ještě větším sobcem?
Pak bude lepší, když se daný stav nezmění a zůstane takový, jaký je.
Dojde-li ke změně postojů, cílů a záměrů a bude-li se bytost podle toho chovat, můžeme očekávat změnu k lepšímu.
Změníte-li se výše naznačeným způsobem, postarejte se o to, aby se součástí vaší léčby staly i masáže. Nebuďte však tak sobecký a egoistický a nedomnívejte se, že vám druzí nepomohou. Budete-li se k nim chovat přátelsky, budete mít přátele.

Starobylé jaskyne Karaftu a ich historické poklady

Jaskyne Karaftu sú skupinou komnát vyhĺbených do úpätia hory v provincii Kurdistan v Iráne. Jaskyne vznikli prirodzeným spôsobom, ale ich obyvatelia si ich v priebehu storočí upravovali. V staroveku boli tieto jaskyne ekonomicky významné, keďže sa nachádzali na Hodvábnej ceste. Aj v súčasnosti sú jaskyne dôležité kvôli gréckym nápisom, ktoré sa v nich našli, keďže sú jedným z mála príkladov takéhoto písma zachovaného in situ (na pôvodnom mieste, pozn. prekl.) v Iráne.

Edgar Cayce: TAJEMSTVÍ ZÁHAD III.

Existuje dobrá a špatná karma. Štěstí, zdraví, přátelé, talent, bohatství jsou dobrou karmou. Nemoc, smutek, tělesné postižení, chudoba jsou špatnou karmou. Člověk instinktivně očekává dobro jako své neměnné právo. Pozitivní karmické podmínky bere jako samozřejmost. Negativní karma vyvolává otázky: Proč mé dítě zemřelo? Ptá se utrápená matka. Neuvědomuje si, že existuje rovněž karma jeho rodičů.

Stránky

Top