Keď pošlete Dar, dajte nám vedieť aj e-mailom: ›› spravy@cez-okno.net ›› č.ú.: 0404091578/0900 ›› ĎAKUJEME

BITCOIN: 1NpZnvaMjhXYKdyVmMewXqFP8LrH2oM6GA
Len vďaka VAŠIM DAROM sa môžeme stále zlepšovať!

č.ú. 0404091578/0900 │ IBAN: SK78 0900 0000 0004 0409 1578 │ SWIFT (BIC): GIBASKBX

STAV OKTÓBER: 7€

CIEĽ: 2000€


PRAVIDELNÝ DAR
21 řečí askety Gótama zvaného Buddha – Svatý cíl (Áriyapariyésanasuttam)

„Existují dva cíle, mnichové: svatý cíl a nesvatý cíl. Co to ale je, mnichové, nesvatý cíl? To hledá člověk, sám zrození podléhající to, co také zrození podléhá, sám stárnutí podléhající hledá to, co také stárnutí podléhá, sám nemoci podléhající hledá to, co také nemoci podléhá, sám smrti podléhající hledá to, co také smrti podléhá, sám bolesti vydán všanc hledá to, co je také bolesti vydáno všanc, sám špíně vydán všanc hledá to, co je také špíně vydáno všanc.“

2000 rokov stará kostra batoľaťa s predĺženou lebkou!

“Praktiky vnútornej deformácie lebky boli rozšírené po celom svete. Podľa súčasných predpokladov sa tento zvyk objavil nezávisle v rôznych oblastiach sveta, začínajúc v neskorej paleolitickej dobe, ale možno i skôr. V Panónskej panve sa predĺžené lebky datujú do neskorej doby železnej, známej v oblasti ako húnsko-germánska doba, pričom je ich možné odpozorovať u všetkých národov Panónskej panvy rovnako – Sarmati, Alani, Góti, Depidi a Húni. Dodnes sa v Panónskej panve našlo viac než 200 predĺžených lebiek.”

21 řečí askety Gótama zvaného Buddha – Úvodní slovo

„Dokonale probuzeným se sice nazýváš, ale tuto věc jsi nevěděl: že by mě totiž nějaký asketa nebo bráhman, nějaký bůh nebo ďábel, nějaký Bráhma nebo kdokoliv jiný na tomto světě mohl odmítnout právem, takovou možnost, Sariputto, nevidím, A protože, Sariputto, žádnou takovou možnost neznám, zůstávám klidný, nerušený, plný důvěry.“
sútra Zježené vlasy

Stránky

Top