LEVA-NET Výber

Děje říše velkomoravské, od počátku až do rozpadu jejího léta páně 907

Nedávno se mi dostala do rukou tato perla, kniha F. Moravičanského z roku 1883. Je to zcela jiný pohled na historii Slovenů/Slávů na uzemí Evropy, než je byl tehdy obecně přijímán, a je ostatně dodnes, navíc autor vše staví na analýze prací dobových historiků (římských, germánských, gótských, atd.). Vysvětluje také, kde se vzal mýtus o příchodu Slávů až v 5-6. století a ukazuje, že před 16. stoletím všichni doboví učenci a historici věděli, že "Suebi" (= Slevi = Slévi = Slávové) byli v Evropě odnepaměti.

Pi, 01/06/2012 - 00:56 CEZ OKNO

Polygamie jako jeden z mechanizmů evoluce druhu Homo sapiens sapiens

Nyní je čas, aby se čtenář rozhodl, v jakém je egregoru. Dnes mnohé ovládá egregor města, ale o tom řeč není. Autor má na mysli ideologii. Věc je v tom, že kromě křesťanství se v současné době obnovil egregor primitivního pohanství. Vytvořili ho rodnověrci a jim blízké pohanské proudy. Žije a vzkvétá i egregor inglingů, také pohanský, ale po svém. Jedni i druzí utvrzují, že to oni vycházejí ze skutečných kořenů. Ve skutečnosti je všechno trochu jinak.

Št, 10/05/2012 - 00:57 CEZ OKNO

Pět sibiřských říší

Chtěl jsem pochopit, o jakých sibiřských říších mluvil chantejský šaman? Národní paměť obských ugrů uchovala vzpomínky na pět velkých říší bílé rasy. V ústních předáních Chantů se hovoří i o jejich zániku. Přičemž velmi konkrétně. Ale jak spojit národní legendy s fakty historické vědy? Pokud vezmeme v úvahu, a o tom jsem již neměl žádné pochyby, že velmi mnoho údajů podle přání politiků historici buďto jakkoliv změnili, nebo kompletně zamlčeli. Za předpokladu, že první velká říše, o které mluvil Lisak Pavlovič, je ta samá, o které se mluví v Mahabharátě, pak musí existovat něco, stopa, v historické literatuře, i o následující říši, a mě se ji velmi chtělo najít.

Št, 29/03/2012 - 14:55 CEZ OKNO

Pohádka o jódu

Počet lidí v Německu, kteří onemocněli nadbytkem jódu, stále roste, zatímco tito postižení většinou nevědí, že jejich onemocnění vznikají proto, že nesnášejí jód. Trpí extrémní akné, kožními vyrážkami, zánětem spojivek, astmatem, poruchami srdečního rytmu, poruchami spánku, neklidem, depresemi, syndromem neklidných nohou, impotencí a mnoha dalšími chorobnými projevy a zůstávají se svým soužením opuštěni, neboť lékaři a orgány zdravotnictví o nebezpečnosti jódu téměř vůbec neinformují.

Ut, 07/02/2012 - 20:57 CEZ OKNO

Dobré zprávy Webbotu - nové Světlo, nová Elektřina!

Předpovědi v posledním reportu Clifa/webbotu ("Podoba věcí příštích - 2011/2012"), který vyšel v prosinci 2011, jsou celkem "explozivní": rok 2012 bude rokem začátku výrazného přeuspořádání sociálního organizmu Země; bude to rok [smrti (korporátní parazitické anglo-americké) říše], rok kapitulace "sil, které jsou/byly" - všechna data indikují, že globální elita, která počítá s tím, že po "přeuspořádání" bude opět "tahat za delší konec", se mýlí; v březnu dojde k významné změně či události, pozitivní pro všechny kromě globální elity. (mimo jiné, report je mnohem delší, 41 stran)

Ne, 05/02/2012 - 23:50 CEZ OKNO

„Abychom měli normální, skutečně civilizovanou společnost...“

„...je třeba se opravdu starat o její základ – rodinu. Jedině lidé vyrůstající a vychovaní v normálních a zdravých rodinách mohou vytvořit normální společnost...“ V současném světě je patrná krize celé společnosti prakticky ve všech jejích projevech, mluví o tom všichni a všude, polemizovat o tom nemá smysl, to by mohl snad jen nějaký divoch, žijící kdesi velmi daleko od civilizace, který stěží umí promluvit.

Ne, 22/01/2012 - 23:53 CEZ OKNO

64 zručností muže a ženy

6 hlavných prirodzených povinností ženy. 64 zručností, ktorými by mal disponovať každý muž i každá žena. Do plnoletia (dosiahnutia 12-tich rokov) nosili deti ochranný odev ušitý z oblečenia svojich rodičov, poznačeného biopoľami svojho otca a matky. Po dovŕšení 12 liet volchvi vykonávali obrad menorečia, počas ktorého im Rodní Bohovia dávali skutočné mená ich duší namiesto láskavých detských prezývok, ktoré im dávali rodičia pri narodení. Dorastenci, ktorí podstúpili obrad menorečenia sa stali členmi spoločnosti.

So, 21/01/2012 - 21:19 CEZ OKNO