Rosa de Sar: Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše

V apokryfním Filipovu evangeliu se píše, že Ježíše životem stále provázely tři Marie – jeho matka, sestra a snoubenka. I když se tento text jeví jako symbolický, jedná se o reálné postavy jeho matky Marie, nevlastní sestry a manželky Marie z Betánie a svobodné kněžky Marie Magdalény. Pod křížem byly i další mu blízké ženy, a to Marie Jakubova a jeho přítelkyně královská Salomé, Herodova dcera a významná podporovatelka Ježíšova hnutí, matka Marty a Lazara. Kniha je věnována hlavně duchovnímu odkazu Marie Magdalény – apoštolky Východu a Ježíšovy prvorozené dcery Marie Salomé – apoštolky Západu. Sleduje také odkaz dvanácti apoštolek Ježíše, jejichž rody se zasloužily o šíření původního křesťanství v Evropě.

Vidím, cítim, počujem, ochutnávam a dotýkam sa na diaľku

Michael mimo tela nepotrebuje oči. Vidí cez dotyk, pach, vôňu, ale aj chuť a zvuk. Predmety rozpoznáva na diaľku. Na diaľku je schopný zistiť tvar predmetu. Či je niečo guľaté alebo hranaté, môže zistiť cez cit. Nepotrebuje hmat. Okrem toho vie na diaľku určiť teplotu predmetu. Či je teplý, horúci alebo studený. Na diaľku sa dá určiť aj chuť predmetu. Bez toho, aby si ho ochutnal. Alebo sa ho dotkol jazykom. Každý predmet možno na diaľku aj počuť. Každý vydáva svoj vlastný zvuk. Buď vo forme ultravibrácií, infravibrácií, alebo v bežnom zvukovom spektre.

Vyliečte si zranenú sebalásku, vybudujte sebaúctu a prebudíte v sebe bohyňu

Všetky dávne staroveké mystéria učili, že každá žena predtým, než dozrie v magickú bohyňu plne využívajúcu svoje kvality a poznanie - musí prejsť skúsenosťami cez svet tieňov - bolestí, smútkov a trápení. Cez ne sa dotkne protipólovej temnoty duality a zároveň tak má šancu očistiť nespracované skúšky celého svojho rodu. Inak v nej tieto prebývajúce nespracované negatívne emócie tvoria silný magnet príťažlivosti a vracia jej do vzťahov stále rovnaké skúšky jej predkov.

O Poselství Grálu

Knih je u nás hodně. Taky cest k Pravdě je hodně. Asi máme každý jinou a každý svou, podle toho, jací jsme, jaké máme povahy a co jsme dosavadního v sobě nashromáždili. Jenom Pravda je nakonec jedna. Nemůžeme mít totiž každý jinou, svoji Pravdu, a přitom ty Pravdy budou navzájem rozdílné a budou tvrdit protichůdné věci. Třeba, že reinkarnace existuje, a současně, že žádná není a nemůže být.

Stránky

Top