Poklad Montezumu, zhromaždený počas rokov brutálneho podmaňovania stredoamerických civilizácií, bol obrovský. A bol stratený v noci "La Noche triste" ("smutná noc"), kedy sa nenásytní španielski dobyvatelia snažili utiecť z Tenochtitlanu, ale dostali sa pod útok Aztékov. Jediná vec, ktorá je o poklade Montezumu istá je, že nebol nájdený dodnes... ►OBRÁZOK DŇA

Seriál: Fyzika v době megalitů

Miskové prohlubně megalitů

Jednou z mnoha záhad megalitů jsou do jejich povrchů vysekané miskové nebo hrncové prohlubně, ve vodorovné, svislé nebo šikmé poloze. Ve velkém množství se vyskytují po celé Zemi, jen v Austrálii bylo nalezeno na kamenných blocích tisíce takových prohlubní. Jejich zdůvodnění bude snadnější, když se nejprve seznámíme s fyzikální podstatou tohoto fenoménu na podobných příkladech ze současné doby, nebo středověku.

Ut, 11/01/2011 - 13:52 CEZ OKNO

Fyzika v době megalitů

V průběhu více než dvaceti let jsem zrealizoval stovky experimentů, které byly ve většině případů motivovány snahou odhalit důvody a příčiny nedostatečně osvětlených a ne vždy přesvědčivě vysvětlených pracovních činností dávných civilizací. Při těchto pokusech jsem dospěl ke zjištění, že mnohé prehistorické pracovní aktivity zaniklých kultur byly evidentně motivovány snahou využít poznatky o atributech statické elektřiny. Ani v odborných publikacích jsem se nedozvěděl žádné informace o škále následně zjištěných vlastností statické elektřiny. Nelze tedy vyloučit, že ani do současnosti nebyly nikde publikované. Z tohoto důvodu připouštím, že by se mohlo jednat o zcela nové poznatky.

Ne, 14/11/2010 - 14:40 CEZ OKNO