JEDI RADÍ 13 (otázka č. 29)

Otázka č. 29: Ahoj Jedi, čo si myslíš o chuti zbohatnúť?

Motivačný priemysel sa zaoberá hlavne pritiahnutím si peňazí a hoci často hovorí o šťastnom živote, aj tak je to celé zväčša o tom, ako mať v hrsti čo najväčšiu guču peňazí. Ak sa aj nájdu medzi motivačnými rečníkmi výnimky, ktoré si uvedomujú prvotnosť Ducha a vedú k tomu i svojich poslucháčov, veľmi často ich práve tí nasmerúvajú otázkami znova a znova k peniazom. Skrátka dojem, že práve „prachy“ sú tým najuniverzálnejším prostriedkom takmer ku všetkému je veľmi obľúbená ilúzia.

Marián Kuffa: UČME SA OD PANNY MÁRIE

Krásné kázání otce Mariána Kuffy na mši při setkání „Hle, tvá matka!“ v Prešově. Otec Kuffa opět velmi poutavým způsobem vypráví o svých zkušenostech s Ježíšem a Jeho Matkou Marií. Jakým způsobem se každý den učí od Marie říkat Bohu ano - Fiat? Říci Bohu Fiat znamená následovat Marii - v pokoře, čistotě, moudrosti a lásce. A láska nás nakonec přivede opět k Bohu!

Stránky

Top