Podrobné správy

 1. NAJSTARŠIE DEJINY SLOVENSKÝCH KRÁĽOVSTIEV alebo ako Slováci prišli o dejiny

  ... Slovenov Mapová príloha Zdroj: PhDr. Rudolf Irša, Najstaršie dejiny slovenských kráľovstiev alebo ako Slováci prišli ... Autori:  Rudolf Irša Sekcie:  Z našej knižnice ...

  CEZ OKNO - 16.12.2014 - 02:42 - 0 komentárov

 2. Do nového roku so sokolom – Slnkom

  ... ako symbol slávy a Slávov a nového počiatku. Rudolf Irša Zdroj: http://irsa.szm.com/ S láskavým dovolením autora ... adrese .   Súvisiace: Rudolf Irša http://www.cez-okno.net/search/node/ir%C5%A1a Slováci (Sloveni ...

  CEZ OKNO - 11.02.2018 - 22:42 - 0 komentárov

 3. VELESTÚR 3

  ... ve sbírkách jeho Lapidaria.   Rudolf Irša Rovnako treba vziať na vedomie, že východným smerom „suchá ... je na pripojenom obraze I.   Dr. Irša a pán Rybársky pri tzv. Cvičnej skale   Jaroslav ...

  CEZ OKNO - 09.11.2016 - 20:30 - 0 komentárov

 4. Svätoplukova staroslovenská ríša

  ... propagácia a starostlivosť o ne. Zdroj: PhDr. Rudolf Irša, Najstaršie dejiny slovenských kráľovstiev alebo ako Slováci prišli ...

  CEZ OKNO - 13.11.2008 - 20:15 - 0 komentárov

 5. SLOVO A PÍSMO SLOVANOV

  ... Diskusia – priestor na otázky 6/ 13:35 PhDr. Rudolf Irša - Pohanská svätyňa v Holíči (Slovensko) 14:00 Diskusia – ...

  CEZ OKNO - 24.10.2014 - 13:51 - 0 komentárov

 6. KNIEŽATSTVÁ NA STREDNOM DUNAJI: OD SAMA PO PRIBINU

  ... uvádza sa vo Wikipedii pri hesle Veľká Morava. Inde (R. Irša) sa dočítame, že Marehanmi boli Moravania (sídliaci pri Tise) a ...

  CEZ OKNO - 08.10.2009 - 14:13 - 0 komentárov

 7. TAJNÉ DEJINY SLOVENSKA časť X.: Sloveni - najgermánskejší Germáni 3. časť

  ... PERFEKT 1998, Bratislava, str. 182 23. Rudo Irša, osobná korešpondencia autora 24. W. R. S. Ralston, Songs of the ... 28. Rudolf Irša, Slovo a Oslovanoch ich démonoch a bohoch, str. 145 29. Pavol ... 34. Rudolf Irša, Slovo a Oslovanoch ich démonoch a bohoch, str.128 35. George ...

  CEZ OKNO - 22.08.2010 - 16:02 - 0 komentárov

 8. VELESTÚR

  ... jeden z najlepších odborníkov v tejto oblasti Dr. Rudolf Irša.   Velestúr – turistické značenie ...

  CEZ OKNO - 09.11.2016 - 20:27 - 1 komentár

 9. TAJNÉ DEJINY SLOVENSKA časť XIII.: Sloveni - najgermánskejší Germáni 6. časť

  ... PERFEKT 1998, Bratislava, str. 182 23. Rudo Irša, osobná korešpondencia autora 24. W. R. S. Ralston, Songs of the ... 28. Rudolf Irša, Slovo a Oslovanoch ich démonoch a bohoch, str. 145 29. Pavol ... 34. Rudolf Irša, Slovo a Oslovanoch ich démonoch a bohoch, str.128 35. George ...

  CEZ OKNO - 08.09.2010 - 16:48 - 2 komentáre

 10. TAJNÉ DEJINY SLOVENSKA časť VII.: Geografické pramene a Vojensko-politické argumenty

  ...   Použitá literatúra 1. Rudolf Irša - Najstaršie dejiny slovenských kráľovstiev, Inštitút pre ... jinak, Nakladatelství LÍPA – Vizovice 1991 17. Rudolf Irša, Slovo a Oslovanoch ich démonoch a bohoch. 18. ... Kelti, vydavateľstvo Obzor, Bratislava 1985 29. Rudolf Irša, Slovo o Slovanoch ich démonoch a bohoch, 2006 30. Karol Wlachovský, ...

  CEZ OKNO - 27.07.2010 - 15:15 - 2 komentáre

Stránky

Top