V tento deň v roku 1911, Hiram Bingham objavil starobylú osadu Inkov známu ako Machu Picchu. Toto nálezisko obsahuje najpozoruhodnejšie príklady stavieb Inkskej ríše, čo môže napovedať,
ako boli postavené. Aká je vaša teória? ►OBRÁZOK DŇA

CEZ OKNO je internetový portál zameraný na alternatívne informácie, kde sa venujeme širokému spektru tém, ktoré dnes medzi ľuďmi čoraz viac rezonujú. Od začiatku bola túžba, aby to bol nespoplatnený priestor, kde čitatelia nájdu kvalitné články a kde sa dozvedia o témach, ktorým sa mainstream venuje málo alebo vôbec.

Exkluzívne preklady mimoriadne hodnotných textov nájdete v ZLATOM FONDE.

Začali sme vydávať voľne dostupné špecializované občasníky v elektronickej podobe (AVE EVO, ČAJOMIL a UFO Noviny) a organizovať podujatia ČAJOMIL ROKA a ZLATÁ MYŠ i festivaly SLNOVRAT.

Sú tu aktuálne videoprojekty a občasné apolitické SPRÁVY CEZ OKNO.

NIE SME ZBIERKOU 100% NEOMYLNÝCH PRÁVD A PREDPOVEDÍ
Uverejňujeme články, ktoré mainstream prehliada, a ktoré majú podľa nás veľmi zaujímavú pravdivostnú hodnotu. Dajme im čas, ten je spoľahlivým sudcom.

Logo portálu, kríž v kruhu, je astrologickou značkou Zeme...

KAŽDÝ DEŇ NA VÝPRAVÁCH ZA POZNANÍM

10.000 článkov a 10.000.000 návštev

Založené 2008

ĎAKUJEME ZA PRIAZEŇ A DÔVERU!


         

Primárne karty

CEZ OKNO

Obrázok používateľa CEZ OKNO

História

Členom už
1 rok 5 mesiacov