Profesionálne preklady a korektúry

Navštívili nás mimozemšťané před 6000 lety?

Věděli jste, že historie starověké Indie je jedna z nejobsáhlejších na světě? Největší soubor starověkých textů se nazývá Védy a tyto texty popisují „létající lodě“, které tento kontinent před více než 6 000 lety navštívily. Proč tedy mainstreamová historie tyto starověké texty ignorovala? Nebo ještě lépe: znamená to, že nejsme jediným inteligentním druhem obývajícím vesmír? Zdá se, že tyto starověké Védy časem vznesou řadu dalších otázek.

:::film::: ADI ŠANKARA (životní příběh velkého indického světce)

Život a učení jednoho z největších duchovních učitelů Indie - Adi Šankary, zakladatele filosoficko-duchovního směru, který interpretoval učení indických véd ve smyslu absolutního monismu, nedvojnosti (advaita védánta). Podobně jako třeba u Ježíše nebo Buddhy, i zde sledujeme příběh duchovního učitele, který dosáhl takové moudrosti, že překročil vlastní náboženství (nebo jeho běžné lidské chápaní), aniž by se proti jeho základům někdy vymezoval.

STAROINDICKÉ VÉDY PREDČILI VO VEDOMOSTIACH AJ NAŠU MODERNÚ VEDU časť tretia

Pojem „Védy“ je odvodený od sanskrtského slova „Veda“, čo znamená „poznanie“ v zmysle „spoznania“ a „náhľadu.“ (rovnaký slovný základ ako slovenské slovo „veda“ – sanskrt aj slovenčina sú indoeurópske jazyky, pozn. prekl.). Latinské slovo „videre“ („vidieť“) vychádza zo sanskrtského koreňa vid, čo je sloveso, ktoré znamená „vedieť, spoznať, rozumieť“. Z toho sú odvodené slová vidya „naučené vedomosti“ a veda – „spoznané/vnútorné/sväté vedenie“. Thomas A. Hein sa pýtal Armina Risiho, experta na védsku múdrosť.

Stránky

Top