Prof. Klaus Schmidt, ďakujeme vám za vašu prácu! So smútkom oznamujeme odchod veľkého profesora, ktorého neoceniteľná práca na Göbekli Tepe odhalila celé kapitoly nepísanej
ľudskej histórie. RIP! Na jeho počesť pripomíname dokument KOLÍSKA BOHOV...

VÉDY

SVĚT V ROCE 2013 Z POHLEDU VÉDSKÉHO ASTROLOGA

Védský astrolog pandit Pravindží Džani hovoří o současných planetárních vlivech a jaké místo mají v astrologii ohnivé ceremonie...

Št, 12/09/2013 - 23:55 CEZ OKNO

:::film::: ADI ŠANKARA (životní příběh velkého indického světce)

Život a učení jednoho z největších duchovních učitelů Indie - Adi Šankary, zakladatele filosoficko-duchovního směru, který interpretoval učení indických véd ve smyslu absolutního monismu, nedvojnosti (advaita védánta). Podobně jako třeba u Ježíše nebo Buddhy, i zde sledujeme příběh duchovního učitele, který dosáhl takové moudrosti, že překročil vlastní náboženství (nebo jeho běžné lidské chápaní), aniž by se proti jeho základům někdy vymezoval.

Pi, 27/01/2012 - 23:18 CEZ OKNO

STAROINDICKÉ VÉDY PREDČILI VO VEDOMOSTIACH AJ NAŠU MODERNÚ VEDU časť tretia

Pojem „Védy“ je odvodený od sanskrtského slova „Veda“, čo znamená „poznanie“ v zmysle „spoznania“ a „náhľadu.“ (rovnaký slovný základ ako slovenské slovo „veda“ – sanskrt aj slovenčina sú indoeurópske jazyky, pozn. prekl.). Latinské slovo „videre“ („vidieť“) vychádza zo sanskrtského koreňa vid, čo je sloveso, ktoré znamená „vedieť, spoznať, rozumieť“. Z toho sú odvodené slová vidya „naučené vedomosti“ a veda – „spoznané/vnútorné/sväté vedenie“. Thomas A. Hein sa pýtal Armina Risiho, experta na védsku múdrosť.

Pi, 20/05/2011 - 18:03 CEZ OKNO

STAROINDICKÉ VÉDY PREDČILI VO VEDOMOSTIACH AJ NAŠU MODERNÚ VEDU časť druhá

Bežne objavujú moderní vedci pri svojich výskumoch, že učenci v starej Indii prišli už k porovnateľným výsledkom. Odkiaľ vedeli títo mudrci tak veľa o vesmíre, aj keď nemali naše meracie prístroje? Pomohol im snáď ich celostný svetonázor ako chápali hmotu? Thomas A. Hein sa pýtal Armina Risiho, experta na védsku múdrosť.

St, 18/05/2011 - 14:14 CEZ OKNO

STAROINDICKÉ VÉDY PREDČILI VO VEDOMOSTIACH AJ NAŠU MODERNÚ VEDU časť prvá

Bežne objavujú moderní vedci pri svojich výskumoch, že učenci v starej Indii prišli už k porovnateľným výsledkom. Odkiaľ vedeli títo mudrci tak veľa o vesmíre, aj keď nemali naše meracie prístroje? Pomohol im snáď ich celostný svetonázor ako chápali hmotu? Thomas A. Hein sa pýtal Armina Risiho, experta na védsku múdrosť.

Po, 16/05/2011 - 15:53 CEZ OKNO