ODHALENÍ PRASTARÉHO TAJEMSTVÍ BYTOSTÍ ANUNNAKI 6

„Kniha Rama Dosh“ je psána v původním jazyce Anunnakiů, který se nazývá „Anak´h“. Navíc tento materiál byl napsán v dobách starověkých a tak pro mnohé může být velkou záhadou, jak může obsahovat například pokročilé teorie kvantové fyziky nebo antigravitace atp. Díky svým učitelům vlastním několik svazků přepisů „Knihy Rama Dosh“ a musím prohlásit, že je fascinující studovat tento materiál. „Kniha Rama Dosh“ a její nástavbová část – „Kniha Ilmu Al Donia“ detailně popisují strategii a taktiku návratu Anunnakiů na Zemi v roce 2022 a jejich následující přístup ke svým „dětem“, tedy lidstvu. Mohli bychom namítat, že od doby sestavení výše uvedených skvostných knih moudrosti uplynulo neskonalé množství času a mnohé se mohlo změnit.

ODHALENÍ PRASTARÉHO TAJEMSTVÍ BYTOSTÍ ANUNNAKI 5

Je tu velmi smutné memento lidské historie vtisknuté do lidského genetického kódu skrze prakticky nekonečnou řadu neméně smutných zkušeností, kdy si národ nebo etnikum disponující sofistikovanější technologií dříve či později vytvořil zálusk na méně technologicky zdatné sousedy. Mohli bychom na tomto místě vyjmenovat stovky velmi významných případů, kdy k takovému selhání skutečně došlo. Konec konců i současná geopolitická hra ve svých taktických a strategických pravidlech dbá velmi významně na to, aby jedna mocnost neměla možnost technologicky převýšit mocnosti ostatní.

ODHALENÍ PRASTARÉHO TAJEMSTVÍ BYTOSTÍ ANUNNAKI 4

Tím chci říci, že Anunnakiové s vysoce vyspělou technologií umožňující pohyb alespoň uvnitř naší Sluneční soustavy na větší vzdálenosti by zcela jistě nečekali na maximální přiblížení se Zemí. Hovořil jsem o krátkodobém, nebo naopak extrémně dlouhém pobytu na naší planetě. Jakmile by naše hypotetické expediční sbory přistály, měly by v podstatě dvě množnosti. Buď setrvat několik málo týdnů a pak se rychle vrátit na vzdalující se Nibiru (stále je tu ve hře ona limita vzdálenosti vzhledem k technologické úrovni). Nebo naopak setrvat tu dlouhých 3600 let a počkat si na další návrat jejich planety s následujícím „střídáním stráží“...

ODHALENÍ PRASTARÉHO TAJEMSTVÍ BYTOSTÍ ANUNNAKI 3

Současná alternativní komunita hledajících je bohužel v mnoha směrech velmi mylným způsobem informována o problematice Anunnaki. Na tomto místě bych se zatím zdržel komentáře, zda tomu je záměrně a zcela vědomě s jasnými cíly uvést širokou veřejnost v omyl, který by posloužil zcela jiným zájmům, nebo zda jde o nevědomou aktivitu těch, kteří vychází z tradiční původní koncepce Sitchinovy a skupiny jeho studentů, kteří bohužel nesprávným způsobem interpretují celou škálu původních materiálů. Konečně na toto téma jsem již hovořil v předcházející části.

Stránky

Top