Najnovšie

Okom Boha Hóra 1 - Škola mystérií

Náš príbeh sa začína tesne pred úplnou skazou, ktorú spôsobila potopa sveta. V tej dobe na Zemi ešte existovala civilizácia, o ktorej sa dnes hovorí už len v legendách ako o ATLANTÍDE. Jej obyvatelia čerpali znalosti zo skúseností, ktoré ľudia nazhromaždili behom tisícok rokov výskumu fungovania vesmíru a procesu, ktorý nazývame život. Štúdiom konštelácií planét zistili, že ľudstvo žije v jednote medzi nebom a zemou, že hviezdy a slnko ovplyvňujú obdobia, cykly a rytmy na Zemi.

Trpasličí rasa lidí

Vědcům se podařil nález nového vyhynulého lidského druhu. Překvapivý nález pochází z vápencové jeskyně Liang Bua na ostrově Flores. Je to kostra dospělé ženy, měřící méně než 1 metr a mající hlavu o velikosti grapefruitu. Podle detailních studií se jedná o trpasličí verzi Homo erectus, který se v jižní Asii objevil asi před 1,7 milióny let. Nový druh, nazvaný Homo floresiensis, však pravděpodobně vyhynul až před 11 tisíci lety. Vedle relativně celé kostry byly v jeskyni nalezeny ještě pozůstatky dalších 13 podobně trpasličích lidí, včetně řady důkazů jejich činnosti včetně lovu.

Začiatok a koniec sveta

Aj vám sa zdá, že čoraz viac mýtov z minulosti súčasná veda potvrdzuje a že posledné objavy ukazujú celkom novú, niekedy priam prevratnú pravdu o našej minulosti? Je to pravda. Jedným z najzáhadnejších ľudí našej planéty sú Mayovia. Na jednej strane o nich vieme zdanlivo veľa, na druhej prakticky nič. Zostali po nich mestá v džungli, nie celkom preskúmané písmo a veľa dôkazov o ich nezvyčajných astronomických vedomostiach. Stopy ich hlbokého poznania dnes bádatelia nachádzajú napríklad v umiestnení chrámov. Mayovia dokázali presne vyrátať pohyby nebeských telies, preslávili sa svojím neobyčajne presným kalendárom i tým, že keď sa zrazu vynorili v 4. storočí v Mexiku, mali pevne sformovanú kultúru.

Znamenia, že čas sa napĺňa

Indiáni kmeňa Hopi majú veľa mýtov a proroctiev, ktoré zaujímajú čoraz viac ľudí Západu. Najmä preto, že všetky ich proroctvá sa zatiaľ splnili. V predchádzajúcom čísle sme písali o tom, ako podľa mýtov Indiánov Hopi zanikli tri predchádzajúce svety, a o tom, že podobný osud čaká aj náš, štvrtý svet. Iba Indiáni Hopi majú šancu udržať ho v rovnováhe. Žiaden iný národ to neurobí. Podľa znamení predpovedaných v proroctvách starci poznajú, čo sa má stať, kedy treba ľudí vystríhať, kedy konať.

Poselství Dogonů

Konečně! Ale trvalo to! Záhada Bermudského trojúhelníku se dostala na oficiální fórum OSN!", řekl muž, kterého ještě nikdo neznal. Nebyl to nikdo jiný, než Dr.Gairy, ministerský předseda Grenady. Stalo se to v souvislosti s přijetím Grenady za nového člena do OSN. Tehdy vyzval Dr.Gairy ve svém projevu představitele národů: "OSN by se mělo zabývat nevysvětlenými případy v oblasti Bermud! Mělo by se zabránit tomu, aby se někdy v budoucnosti mohl člověk stát obětí okolností, které jsou mimo jeho kontrolu!"

Stránky

Top