SEDEM DNÍ STVORENIA

Tento článok sa v zostručnenej podobe venuje siedmim dňom stvorenia podľa prvej knihy Biblie – Genesis a vykladá ich z pozície duchovnej vedy na základe ›› knihy R. Steinera „Tajemství biblických dějin stvoření.“
Náš vesmír so svojím vývojom a začiatkom datovaným od udalosti zvanej Big Bangu trvá podľa meraní astrofyzikov zhruba 13,7 miliárd rokov. Z hľadiska duchovnej vedy je vznik, vývoj a zánik nášho vesmíru len jednou epizódou, jedným kozmickým cyklom v rámci celého stvorenia.

Štruktúra stvorenia a človeka

Ak máme naozajstný vážny záujem o poznávanie duchovných svetov, treba k tomu aj určitú základnú predstavu o štruktúre stvorenia, presné vymedzenie a definovanie pojmov, tak aby sa pri vážne mienených diskusiách o nejakej konkrétnej téme našla spoločná reč, spoločné pojmy, aby sa takpovediac nemiešali jablká z hruškami. Vieme, že pri pomenúvaní jemnejších svetov a duševných a duchovných tiel človeka, existuje rozmanitá škála výrazov a pre mnohých, ktorí študujú konkrétny systém určitej náuky je niekedy ťažké nájsť porozumenie pre terminológiu iných ezoterických systémov.

AKAŠA

Akaša, alebo kozmická pamäť je pojem, na ktorý narazí každý, kto sa zaoberá skúmaním duchovných skutočností. Všeobecný pohľad na akašu je ten, že je to určité kozmicko-informačné pole, kde sú uchované informácie o všetkých udalostiach, osobách, veciach, a myšlienkach, ktoré existovali v minulosti, ako aj pravdepodobný priebeh budúcnosti prameniaci z týchto minulých udalosti, a kde prístup k týmto informáciám majú len určití vyvolení ľudia jasnovidci, ktorí sa môžu napojiť na toto pole a čerpať potrebné informácie.

Rudolf Steiner: Z KRONIKY AKAŠA

Z obyčajných dejín sa môže človek poučiť len o malej časti toho, čo ľudstvo prežilo v prehistorických dobách. Dejepis vrhá svetlo len na niekoľko málo tisícročí. Obmedzené je i to, o čom nás môže poučiť archeológia, paleontológia či geológia. A k tejto ohraničenosti ešte pristupuje nespoľahlivosť všetkého, čo je založené na vonkajších dôkazoch. Stačí sa zamyslieť nad tým, ako sa pozmenil obraz tej či onej, ani nie veľmi dávnej udalosti či národa, keď boli objavené nové historické svedectvá.

Stránky

Top