Dr. Dan Burisch, kosmická inteligence "J-ROD" a rok 2012

Na naší planetě existuje velmi mnoho míst, která navždy budou prostému smrtelníkovi nedostupná. Užíváme si výdobytků technologie a náš život beztak ve větší či menší míře konzumního charakteru se stává pohodlnější s možnostmi, které nové technologie nabízí. Ti osvícenější ovšem ví, že právě tyto ostrůvky „zakázané země“ hostí ty nejuvědomělejší mozky lidské civilizace produkující technické zázraky, které minimálně o dvacet až padesát let předstihují svou sofistikovaností dnešní dobu. Nabízí se otázka, zda my lidé jsme skutečně schopni vývoje takových technologií. Byl by skutečně velký hazard uvažovat i intelektuálních injekcích směrem od jiných forem inteligencí, která mají jakýsi zájem na lidské civilizaci?

Co vůbec smíme vědět o svých vlastních dějinách?

Postavili Sfingu v Gíze staří Egypťané před asi čtyřmi tisíci lety, nebo ji má na svědomí starší naprosto neznámá civilizace? A co vlastně víme o dějinách lidstva? Koncem 90. let minulého století si americký amatérský egyptolog John Anthony West všiml, že podstavec, na němž v egyptské Gíze leží tělo proslulého lva s lidskou hlavou, nese stopy vodní eroze. Zvláštní bylo, že na okolních pyramidách, jejichž vznik je datován do stejné doby, nic takového k nalezení není.

Top