Nibiru versus Atlantida 3

V předchozích částech tohoto seriálu jsem naznačil některé indicie týkající se destrukčních procesů bájné a stále tolik diskutované Atlantidy. Pozornému čtenáři jistě neušlo, že jsme se zatím spíše soustředili na kataklyzmatické jevy vyvolané příčinným faktorem spojeným se samotnou planetou. Existují ovšem velmi zásadní teorie a hypotézy, které naznačují, že příčina sledu destruktivních procesů vázaných na atlantský kontinent se může nacházet mimo naší planetu. Tedy konkrétně řečeno mohla by být vyvolána jiným kosmickým tělesem, které vešlo do kolizního kurzu se Zemí. Po pravdě řečeno toto hypotetické téma je podstatně více populární a také v různorodých pramenech mnohonásobně více zmiňované než klasické předpoklady ryze geofyzikálního charakteru samotné planety Země. Pojďme se tedy na věc podívat zevrubnějším způsobem.

Núbia v časoch faraónov

10.10.2008 - 31.12.2008 NOVÉ ZÁMKY - Zaujímavá putovná výstava, ktorej autorom je nádejný mladý český egyptológ Pavel Onderka ponúka jedinečnú možnosť nahliadnuť do histórie Núbie (eg.: Ta-setej, teda Zem lukov) počas éry faraónov. Výstava vznikla v spolupráci Národním muzeom – Náprstkovým muzeom asijských, afrických a amerických kultur v Prahe.

Top