Oddeľovanie Svetla od Temnoty konečne začalo 6

Teraz keď sa energia Krista stále viac oddeľuje od energie Antikrista, a keďže mimozemské konflikty narastajú, nastanú mnohé ďalšie zmeny. Čas bude mať poruchy a bude sa chovať takmer nezmyselne. Dôjde k viacerým pozorovaným časovým posunom, kedy ľudia zažijú spontánne individuálne alebo kolektívne udalosti, a niektorí ľudia takmer cez noc zostarnú. Individuálne udalosti sa môžu prihodiť v okamihu, náhle a neočakávane. Môžu byť pociťované ako hmlisté udalosti bez pocitu, že sa všetko stemňuje. Osoba môže cítiť, že je v jednom okamihu v jednej lokalite, v ďalšom momente niekde inde, a v ďalšom späť na pôvodnom mieste. Niektoré časové posuny budú zložitejšie a budú trvať dlhšie.

Pyramidy - Mars - Sirius 6: Smrt civilizací nemusí být pochopena

Byla civilizace na Marsu spojena s Atlanťany, kteří stavěli pyramidy na Zemi - na kontinentu Atlantidy a v Egyptě? Nebo byla marťanská civilizace mnohem starší jak civilizace Atlantská? Jasné je jen jedno, a to, že tyto civilizace byly s vyšší a rozvinutější civilizací Síria a od ní získali své kosmické znalosti, které jsou uložené v pyramidách pro případ světové kosmické katastrofy. Obě civilizace nesprávně použily tyto znalosti a obě skončily velmi neslavně a tragicky. Jestliže planetární řetězec ve shodě s „Tajnou doktrínou“ chápe svoji sedmerou historii na planetách Sedmerých Kosmických systémů, podobných Slunečnímu, tak na Marsu mohla být civilizace, která byla těsně spojena se Síriem.

Top