Pyramidy - Mars - Sirius 7: Sochy Velikonočního ostrova

Dnes nám sochy Velikonočního ostrova připomínají Lemurijce. Celkem 550 gigantických kolosů - soch se nachází na tomto dalekém oceánem obehnaném ostrově. Kniha Života dává odpověď: kdo to byl. V té době žili na Zemi obři, mocní a vážení staří lidé... „A Bůh řekl, že byli odpovědni za to, že se Země naplnila násilím a proto je odsoudil ke smrti společně se zemí. Den strašného soudu obešel záhadný ostrov, kde se rozkládá mauzoleum a chrám, ve kterém mocná vláda i bojovníci s kavkazskými rysy tváře se setkávali s duchy mrtvých“, píše ve své knize „Zapomenutá města Jižní Ameriky“ americký vědecký pracovník přes Atlantidu a Lemurii G. Wilkins.

Top