október 23rd

Pyramidy - Mars - Sirius 11: Mrtvá města Brazilie - Kolonie Atlantidy

Atlantidu a Lemurii nám dnes připomíná množství rozvalin, soch a pyramid na celém světě. Robert Scharru ve své knize „Zmizelé světy“ píše, že na většině ostrovů Mikronezie a Polynesie se nacházejí rozvaliny měst, soch a přístavů, jejichž rozměry a architektura svědčí o civilizaci bezesporu více rozvinutou, než ta, která existuje na těchto ostrovech dnes. Korálové ostrovy oplývají rozvalinami osad, přístavů i chrámů.

Neznámý národ trpaslíků

Mumifikované ostatky záhadných malých bytostí objevili na konci třicátých let minulého století čínští archeologové v pohoří Baian-Kara-Ula nedaleko od Tibetu. Nápisy na tajemných kamenných discích, které byly nalezeny společně s kostrami, mluvily o dávné havárii kosmické lodi. Žijí ještě dnes potomci jakéhosi vesmírného národa? V letech 1937 až 1939 stál již svět na pokraji globálního konfliktu. V neklidné Asii se však – podobně jako v Evropě - několik jedinců stále věnovalo vědecké práci, která s nadcházející válečnou vřavou nijak nesouvisela.

október 22nd

Dr. Dan Burisch, kosmická inteligence "J-ROD", rok 2012 a odhalená mystéria života

Mikrobiolog Dr. Dan Burisch tvrdí, že tak jak se budeme blížit k roku 2012 bude nás naše Slunce zasypávat stále silnějšími a intenzivnějšími vlnami energie a to díky masivní aktivaci jevu, který se nazývá „Einstein – Rosenovy“ mosty, které se aktivují podél galaktického rovníku. Naše Slunce prostě reaguje na velmi zvláštní změny, kterými jádro naší galaxie začalo procházet. Je to pochopitelné jelikož v makrokosmickém i mikrokosmickém rozměru souvisí všechno se vším, vše je společně propojeno systémem a mechanismy, které ještě velmi dlouho pro nás zůstanou tajemstvím. Před nedávném učinil jeden z mnoha redaktorů s panem Dr. Burischem rozhovor pro jeden nejmenovaný deník.

Ochranná "bublina" okolo slnka sa scvrkáva

Nové údaje prezrádzajú, že heliosféra - energetické ochranné pole nášho slnečného systému - sa v poslednom desaťročí oslabilo o 25 % a teraz je najmenšie, odkedy sa pred 50-timi rokmi začalo s vesmírnymi pretekami. Vedcov zaráža, čo môže scvrkávanie tejto bariéry spôsobovať a chystajú sa vyslať sondu a študovať heliosféru. V nedeľu vypustia z lietadla na obežnú dráhu do výšky 150.000 míľ nad povrchom zeme na rakete Pegasus sondu Boundary Explorer (IBEX), ktorá bude "načúvať" šokovým vlnám, formujúcim sa na hranici medzi naším slnečným systémom a kozmickým žiarením.

Stránky

Top