Projekt Camelot: Tajemství křišťálové lebky 3

Kerry: V každém z nás je kousek dobrodruha. Sama jsem byla nesmírně zvědavá na „Crystal Boy“ (název pro křišťálovou lebku). Zajímají mne informace i o dalších podobných artefaktech. Ovšem nejvíce by mne zajímalo co je z toho všeho pro vás nejdůležitější?
Bill Homann: Víte, tato křišťálová lebka je pouze jedna velmi malá část velké mozaiky, která se začíná pomalinku skládat dohromady. „Crystal Boy“ je samozřejmě důležitý, ale pro mne je nejpodstatnější složit celý komplex dohromady. Z toho co říkám, je zjevné, že existuje více takových artefaktů, ale nejsem si jist, zda je lidstvo v současné době připravené pochopit tuto hádanku.

Skutečná hvězdná brána?

Z knihy Spiknutí hvězdná brána se pro nás stal hluboce znepokojivý detektivní příběh - „kauza", která (ať se nám to líbí nebo ne) se v okamžiku spouštění mechanismů směřujících ke „koncům světa" týká každého z nás. Bude se zdát, že po demaskování lidských plánů skrývajících se za tajemstvími Egypta a Marsu vypadáme, jako bychom zásadně odmítali vše duchovní a mystické. Ve skutečnosti tomu tak není. Některé cesty, po nichž se ubíralo naše pátrání, před námi otevřely zcela nové pohledy na mnohé z těch největších tajemství, o nichž tato kniha pojednává. Můžeme tak nabídnout zajímavé a vzrušující (a zcela nepozemské) odpovědi na existující problémy. Původně jsme se chtěli více soustředit na heliopolské náboženství, a proto jsme strávili měsíce zkoumáním Textů pyramid a dalších materiálů. Poněvadž jsme ale brzy objevili existenci spiknutí, odložili jsme náš počáteční výzkum stranou. Poté, co jsme se ponořili do díla Andrije Puhariche o šamanismu, připomnělo nám některé prvky opakující se v Textech pyramid.

Okom Boha Hóra 9 - Kom Ombo, brána ku slobode

Egypťania verili, že realitu vytvára jediný Boh prostredníctvom svojich fundamentálnych kreatívnych síl. Tieto božské podstaty nazývali netérmi. Fyzickému svetu vládol faraón, ktorý predstavoval stupeň vedomia, ktoré ľudstvo dosiahlo behom jeho vlády. Do faraóna sa inkarnovala rovnaká duša, ktorá sa prevteľovala z jedného faraóna do druhého. Nachádzal sa na pol cesty k božstvu, medzi človekom a Bohom, a jeho úlohou bolo zachovať poriadok sveta v egyptskej ríši. Duchovným vesmírom ho sprevádzal Hierofant, veľkňaz Školy mystérií Hórovho oka, prvý sluha boží, zástupca najvyšších netérov. Jeho symbolom bol plaz s dvomi nohami a slnečným diskom na hlave, ktorý znamenal večnosť, múdrosť a fyzickú regeneráciu. Kňazská organizácia spadajúca pod jeho vedenie bola rozčlenená na tri vetvy. Prvá z nich sa starala o overiteľné poznatky. Viedol ju ten najmúdrejší kňaz. Druhá vetva sa venovala umeniu a rituálom. Tretia vetva mala na starosti správu chrámov.

Top