Pistis Sofia a Podstata archontov

Toto dielo považujem za tak zásadné pre pochopenie pôvodného Ježišovho učenia o nekonečnom Svetle, že mu tu i vďaka novému prekladu Jaromíra Kozáka budem venovať viac pozornosti. V prvej úvodnej knihe Pistis Sofia sa v prvej kapitole „Čo nepovedal Ježiš svojim učeníkom“ píše: „I stalo sa, že potom, čo Kristus vstal z mŕtvych, strávil jedenásť rokov rozpravami so svojimi učeníkmi, ktorých poučoval až do úrovne Prvého Príkazu a Prvého Tajomstva o tom, že Otec je v podobe holubice v Závoji Prvého Príkazu. To je 24. tajomstvom, ktoré je mimo a za tými, ktoré sú v druhom priestore Prvého Tajomstva, a ktoré je pred všetkými tajomstvami.“

Top