november 2nd

Pyramidy - Mars - Sirius 14: Kosmická spirála

Mapa staré Arktidy – Hyperborey - se k nám dostala v kopiích Merkatora, který žil v 16. století. Publikace s různou interpretací zobrazuje na mapě Hyperboreu jako překvapujíce zelenou, okrouhlou pevninu na Severním pólu, která je ve tvaru kříže protnuta čtyřmi řekami. Hyperborea symbolizovala OSU SVĚTA, STROM ŽIVOTA, ZEMSKÝ RÁJ. Z jeho středu, ze samého podnoží Stromu Života, vytékaly 4 řeky na 4 světové strany, a nesly s sebou kosmickou projekci kříže na plochu Zemského globu. Čtyři ostrovy zobrazovaly čtyři kontinenty planety. Stará náboženství popisují Kříž jako „strom ve středobodu světa“. STROM - to je jeden z mnoha symbolů Světové osy. Vertikála kříže - to je Osa světa. Strom je ve středu světa neboli v jednotě světů. Esoterický znak - kříž uzavřený v kruhu - Strom světa se potkává na všech starých kontinentech.

Tajné archívy Vatikánu: Malachius O´Morgan

Tajné archívy Svätého stolca v Ríme chránia veľké množstvo zaujímavých, unikátnych a senzačných materiálov. Mnohé vedci, ale aj tí, ktorí sa zaujímajú a záhady histórie, upísali by svoju dušu aj diablovi, len aby mohli očkom pozrieť do archívov Vatikánu, kde sa chránia tajné spisy. Tam však majú prístup len vyvolení. Čas od času však zvykne pápežská kancelária „rozsvietiť zelenú„ na odtajnenie a publikovanie niektorých dokumentov, ktoré obsahujú videnia alebo rôzne proroctvá niektorých osobností katolíckej cirkvi. Stalo sa tak aj nedávno s dokumentmi írskeho episkopa Malachiusa O´Morgana. Ako hovoria archivári, jeho proroctvá sa vyznačujú neobyčajnou konkrétnosťou, sú pravdivé aj v opisoch udalostí a nie sú písané v inotajoch, ako napríklad v prípade Michaela Nostradama.

Nibiru versus Atlantida 4

Na tomto místě bych chtěl věnovat pozornost lokalizaci bájného kontinentu zvaný Atlantis. Vzhledem k tomu, že se chtě nechtě dotýkáme historického paradigmatu, neobejdeme bez konkrétních historických a prehistorických pramenů. Je to postup, řekl bych vesměs logický a patří k základním aktivitám bádání uvnitř různorodých historických reálií. Než však přikročím k obsahově konkrétním informacím chtěl bych upozornit na dva dle mého soudu klíčové faktory dotýkající se strategie a taktiky badatelské činnosti v těchto oblastech.

november 1st

Okom Boha Hóra 8 - Edfu, cesta porozumenia

Egyptská civilizácia vedená kňazmi Školy mystérií Hórovho oka bola založená na základnom predpoklade, že duša človeka sa opakovane vteľuje a prechádza procesom zdokonalenia od pôvodného, animálneho stavu až k dosiahnutiu múdrosti a nesmrteľnosti. Táto evolučná cesta má 7 štádií, určených stupňom získanej múdrosti, vibračnou frekvenciou a množstvom vitálnej energie, ktorú dokáže jedinec vytvárať. Múdrosť získaná v pravdách, ktoré si človek overil vo všetkých svojich predchádzajúcich životoch, mu dáva viac priestoru pre duševný kľud a zvyšuje tak jeho vibračnú frekvenciu. Množstvo vitálnej energie, ktorú dokáže vyrobiť jeho neurálny systém, sa postupne zvyšuje. Postupuje tiež vyššie v systéme siedmych čakier, nachádzajúcich sa pozdĺž jeho chrbtice, a rovnakým tempom rastie i jeho aura, čiže jeho elektromagnetické pole. Okolnosti, ktorým človek čelí, procesy, ktorými musí prejsť, navrhol v dokonalom súlade Boh.

Stránky

Top