november 27th

november 26th

Temná mise NASA 11

Hoagland: Ale skutečný důkaz o tom, že toto nebylo vytvořeno ve studiu, a že je to vskutku doopravdy, pochází z humorného příběhu o mém vlastním očitém svědectví. Byl jsem v JPL, když jsme dělali přesun z Downey do JPL, abychom referovali o misích Mariner 6 a Mariner 7. Byl jsem tam, když šéf NASA pro styk s veřejností pro JPL, jménem Frank Bristo, prováděl po auditoriu nějakého člověka, a ten pokládal malý leták na sedadlo každého reportéra v sále. A pak byl odveden ven, aby osobně předal výtisk tohoto oběžníku nebo co to bylo každému reportérovi, který byl v místnosti pro tisk a čekal, až začne další tisková konference. Tak jsem jeden dostal a přečetl si to a byl jsem vyvedený z míry. Protože tu byl člověk, oficiálně podporovaný představitelem NASA, a rozdával dokument, který říkal: "Celá mise Apollo 11 byla vyhotovena ve studiu, ve velkém zvukotěsném studiu v Nevadě, a celá ta záležitost je nahraná".

TAJNÁ KOMORA – Hľadanie Siene záznamov III.

Keď som v roku 1982 pracoval v Saudskej Arábii, prihodil sa tam veľmi kuriózny incident. Poslal som svojho sudánskeho tajomníka Abu Bakra, aby mi zohnal letenku v saudských aerolíniách v centre Rijádu Vrátil sa so zvláštnymi novinkami: porozprával mi, že saudské aerolínie dočasne uzavreli letisko a všetky lietadlá pristávajú na iných letiskách sveta. Po meste sa rýchlo rozšírili poplašné správy o dramatickej príhode, ktorá sa odohrala v to ráno v Rijáde, keď kráľ Chaled nastupoval na palubu kráľovského lietadla. Ako zvyčajne ho sprevádzal svätý muž Mutava, ktorý sa pri pohľade na lietadlo začal náhle modliť a prosil kráľa, aby nevkročil na jeho palubu.

november 25th

Úžas nad krásou splynutia

Svoju profesijnú dráhu chcela Hana Blochová pôvodne zasvätiť maliarstvu. Spletité cesty osudu – v jej prípade univerzitných štúdií – ju však viedli okľukou cez štúdium fyzikálnej chémie, reštaurátorských technológií a dejín umenia a umeleckej kritiky a nakoniec ju nasmerovali k všestrannému záujmu o stredovek, ktorý zostal dodnes „majákom“ nielen jej aktivít, ale i jej pojatia života a filozofie. Nosnými princípmi sú univerzálnosť a prepojenosť, samozrejmým základom znalosť remesiel, trpezlivá práca skrytým, avšak nutným procesom. V týchto rozmeroch funguje v aktivitách Hany Blochovej i hudba, ktorú sa „vyučila“ ako inštrumentalistka a speváčka (so zvláštnym zameraním na stredoveký spev) a ktorej dáva priestor v súbore Kvinterna, ktorý vedie od počiatku 90. rokov, a v rôznych pravidelných i príležitostných projektoch, na ktorých sa podieľa ako členka organizačných týmov: je to najmä Festival starej hudby, ktorého je riaditeľkou a ktorý sa od roku 1992 každoročne koná v Českom Krumlove.

Stránky

Top