január 31st

január 30th

Editoriál: Prvý rok

Tak a je to tu – prvý rok fungovania CEZ OKNO sa pomaly ale iste blíži so všetkým, čo k tomu patrí. Až na pravidelný editoriál. Nijak som sa do neho nehrnul – roboty bolo až nad hlavu a ešte stále je – a web by mal pokračovať a ďalej sa rozvíjať. A navyše nechcel som príliš zasahovať svojim komentárom do článkov samotných. Každopádne dozrel čas a raz do mesiaca sa Vám touto formou prihovorím. Zhrniem uplynulé, nejaké to hodnotenie k tomu a pravdaže plány do budúcna. A celkom na záver jedno veľmi nepríjemné prekvapenie...

Skrytý program dozoru pod pláštikom prechodu na povinnú HDTV? II.

Očakával som, že ohľadom tohoto článku dostanem skeptické a skôr neveriace, ako povzbudzujúce komentáre, a zdá sa, že práve to sa deje. Čo technici na pracovisku nevzali do úvahy je, že my obvykle nereferujeme o štádiu rozvoja elektroniky. Hovoríme o vyspelej nanotechnológii, utajovaných očiach vlády, ktoré boli pridané do HDTV alebo konverzných škatuliek, aby neboli bežnými prostriedkami zistiteľné.

Môj pôst, alebo ako to robím ja

Informácia, ktorú podáva tento článok, nemôže nahradiť návštevu lekára! Upozorňujem každého, že nie som lekár, opisujem len vlastný spôsob pôstu. Za nepochopenie a tým vzniknuté problémy, neznalosťou vlastného tela a nebezpečným experimentovaním spojeným s nepripravenosťou nezodpovedám. Toto nie je ani univerzálny návod, je to len jeden z mnohých spôsobov, práve ten ktorí vyhovuje mne.

Stránky

Top