Na stope osudu v knižniciach palmových listov

Zázraky sú v dnešnom svete veľmi vzácne. Na počiatku tretieho tisícročia kresťanského letopočtu triumfujú bilancie, takzvané „nesporné skutočnosti“ a ničím neobmedzovaný osobný prospech. Rozsiahle znalosti, múdrosť a poznanie základných existenčných súvislostí majú v našom svete právo na existenciu iba vtedy, pokiaľ sa zodpovedajúcim spôsobom vyplácajú, teda povedané inými slovami, ak pokiaľ možno čo najskôr prinesú patričný zisk. „Shareholder value“ (hodnota vlastného kapitálu, pozn. prekl.) a „flexibilita“ sú kúzelné zaklínadlá tohoto „nového globálneho myslenia“, ktoré uznáva peniaze a hmotný majetok ako jediné merítka „úspechu“, ktorými je porovnávaný každý jednotlivec.

Top