Príprava organizmu na očistu

Než pristúpime k očiste, teda k akejkoľvek, musíme sa na ňu pripraviť. Predovšetkým je treba organizmus zmäkčiť. To je prvý a NAJDÔLEŽITEJŠÍ krok, na ktorého efektivite závisí úspech očistných procedúr. Podstata zmäkčenia spočíva v nasledujúcom: predbežná príprava je vlastne strhnutím usadenín a toxínov a ich privedením k vylučovacím orgánom, nech už by boli uložené kdekoľvek. Poslaním očistnej procedúry je vypudiť všetko, čo sa do vylučovacích orgánov dostalo a čo sa v nich nahromadilo.

Top