Křen jako chutný a účinný lék

Křen, zvaný též selský, je vytrvalá bylina pěstovaná pro kořen, často zplaňující. V lidovém lékařství je užíván na podporu vylučování moči a jako obklady při revmatismu. Tolik stručný encyklopedický slovník. V dávnějších dobách se však křen spojoval vždy s mužstvím. V 19. století, jakmile si starší muž bral za ženu mladou dívku, směřovaly k němu posměšky, aby se raději držel křenu než mladé žínky.

Po stopách templárov na Slovensku

„Práca na tejto knihe stále ostáva výsledkom prvotného impulzu, ktorý nás v obraznom zmysle slova premenil na pútnikov, a naše bádanie sa stalo pre nás, práve tak ako aj pre zakladateľov templárskeho rádu, púťou a zároveň určitým druhom terapie. Pokiaľ tradícia hovorí, že „existujú miesta, kde vanie duch“, kde tento duch histórie prestupuje človeka, alebo – ak chcete – kde sa v ňom rozvíja cit pre poznávanie tajomstiev, nemôže naše putovanie k nim nikdy skončiť.“

Válka světů a mikrobů - Aztékové, Cortés a evropské infekce

V roce 1519 žilo v Mexiku 25 až 30 milionů lidí. O sto let později jich zbylo jen 1,6 až 2,5 milionu. Podobně rychle jako obyvatelé říše Aztéků vymírali Inkové v Peru a indiáni v celé Severní Americe. Počet původního amerického obyvatelstva poklesl ze 100 na 10 milionů. O to, co tuto demografickou katastrofu způsobilo, se vědci přou dodnes. Podle současných poznatků byl neblahý vývoj výsledkem kombinace několika příčin. Řadíme k nim evropské infekce, genetickou homogenitu původního amerického obyvatelstva a ekologické i psychosociální faktory.

Top