2008 - rok, kedy sa dokázala nesprávnosť teórie o globálnom otepľovaní v dôsledku ľudskej činnosti

Za najdôležitejšiu historku roku 2008 možno pokojne prehlásiť dôkazy, ktorými sa vyvrátili tvrdenia, vyvolávajúce v populácii paniku kvôli globálnemu otepľovaniu v dôsledku ľudskej činnosti. Práve v čase, keď politici v Amerike a v Európe schvaľujú hádam najdrahšie a najškodlivejšie opatrenia, aké sa kedy navrhli, na boj proti tejto údajnej hrozbe, príliv sa zrazu obrátil na základe troch významných skutočností.

Top