Nibiru versus Atlantida 8

Předchozí část mého povídání o Atlantidě, Nibiru a dalších spojitých okolnostech jsem ukončil zmínkou o plukovníkovi Fawcettovi, který přes polovinu svého života na počátku 20. století věnoval průzkumu velmi divokých a neprostupných oblastí amazonského pralesa kde pátral po prehistorických ruinách dávných vyspělých civilizací. Existují velmi podnětné indicie, které naznačují, že se v těchto oblastech mohli usadit potomci jedné z velkých migračních linií opouštějící rozpadávající se Atlantský kontinent. Jenže ve skutečnosti nejde pouze o oblast Jižní Ameriky.

Top