október 31st

Zámer im vyšiel

V posledných týždňoch sme svedkami útokov na jazykový zákon ale aj na Slovensko. Politické špičky typu: Csáky z SMK a jeho kolegovia, uvádzajú ľudí do omylu v súvislosti s jazykovým zákonom. Urážajú Slovenskú republiku, osočujú ju v Európe a snažia sa proti nám poštvať hoci koho, len aby im dal za pravdu, že jazykový zákon je chybný a odopiera práva menšín. Z môjho pohľadu sa títo páni dopúšťajú určitým spôsobom vlastizrady. Idú proti krajine v ktorej žijú?! V spojitosti s týmito udalosťami som sa rozhodol spraviť rozhovor s občiankou SR maďarskej národnosti a urobiť si obraz, či je situácia naozaj taká zlá. Na jej želanie ostane v anonymite.

Elisabeth H A I C H: Den s jógou 1. Úvod

Jako světlo slunce se skládá ze sedmi barev a do sedmi barev se rozkládá, tak také tvůrčí prasíla Boží pozůstává ze sedmi tvůrčích principů, které dohromady ale také od sebe odděleny působí ve vesmíru jako budovatelské - ale také ničící síly. Všechno co existuje, bylo a je stvořeno těmito silami, ať jsou to světy, Slunce nebo planety, nebo rostliny, zvířata nebo člověk. Jelikož tyto síly vytvořily planety a zpětně z těchto působí, pojmenovali lidé tyto síly podle planet a to každou sílu po té planetě, v níž a z níž nejsilněji působí a ji charakterizuje. Tak jmenujeme ještě dnes sílu, která např. nejsilněji působí ve Slunci a charakterizuje jeho chvění - sluneční silou (sílu vyzařované energie, energické vyzařování), Měsíce - měsíční silou atd., tedy každou podle druhu záření jednotlivé planety.

Nastal čas

Vývoj v Európskej únii nezadržateľne postupuje od integrácie k transformácii na štátny útvar. Oficiálnym medzníkom je nepochybne Lisabonská zmluva. Pri jej ratifikácii slovenskí politici a ich poradcovia podcenili mieru opatrnosti, ktorú od nich (v súvislosti s ďalším osudom Slovenska) občania oprávnene očakávali. Ďalší laxný prístup k problému, a jeho zakrývanie, však už nemožno považovať za neopatrnosť, ale za porušenie slovenských národných záujmov. Či sa tak udeje z hlúposti alebo úmyselne je rozhodujúce len z hľadiska miery zavinenia konkrétnych osôb, na ohrození slovenských záujmov to však nič nemení.

október 30th

Stránky

Top