Maďarsko podľa Balázsa odmieta spájanie Benešových dekrétov s Lisabonom

LUXEMBURG | Maďarsko nesúhlasí s tým, aby sa Európska únia v súvislosti s ratifikáciou Lisabonskej zmluvy v Českej republike zaoberala Benešovými dekrétmi. Na záver dvojdňového stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ v Luxemburgu to uviedol šéf maďarského rezortu diplomacie Péter Balázs. Požadované výnimky by podľa neho nemali otvárať otázky predošlých dohôd medzi členskými štátmi dvadsaťsedmičky. "Čo sa týka Maďarska, toto je červená čiara, ktorá nesmie byť prekročená," povedal Balázs pred novinármi. "Nemalo by sa nijako odvolávať na právne dohody medzi členskými štátmi, obzvlášť nie so spätným účinkom," dodal.

VABANK

VABANK ZNAMENÁ učiniť r o z h o d n u t i e, z ktorého niet návratu... Znamená to „staviť všetko na jednu kartu“... Je to hra VŠETKO ALEBO NIČ... Vaša vôľa je pri vabanku jednoznačná: učíníte s k o k do neznáma... A strácate pri tom oporu všetkých rozumových riešení... Cieľom vabanku, o ktorom bude dnes reč nie je posilnenie nášho ja, ktoré prípadným víťazstvom získava pocit božskej priazne ale naopak: pri tomto vabanku ho nadobro strácate – to, čo máte získať je vaše autentické ja, teda vaša autentická vôľa: to, čo tvorí vaše pravé /a nie získané a umelé/ živobytie... Vabankom strácame všetko, čím sme doteraz boli a nemali sme tým byť – a získavame všetko, čím sme byť mali, no neboli sme...

MV SR navrhuje zakázať používanie anonymizérov a uchovávať údaje používateľov verejných internetových fór

Ministerstvo vnútra sa snaží vniesť do novely zákona o elektronických komunikáciách nové zákazy a povinnosti. Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR v polovici septembra tohto roku pripravilo novelu [1] zákona o elektronických komunikáciách [2]. Navrhovanou novelou sa mali riešiť predovšetkým otázky spôsobu odvolávania predstaviteľov Telekomunikačného úradu SR a zapracovať zmeny z nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o roamingu. V rámci medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo vnútra SR (ministerstvo) vznieslo k tejto novele niekoľko zásadných pripomienok [3]. Obsahom týchto pripomienok boli však úplne nové návrhy povinností tzv. prevádzkovateľov verejne dostupných internetových fór a zákaz používania tzv. anonymizérov.

Top